Asystent projektanta / projektant

Ogólny zakres obowiązków:
  • Wykonywanie projektów urządzeń elektrycznych w programie AutoCAD,
  • Współpraca z biurami projektowymi, kontrahentami.
Wymagania dotyczące kandydata:
  • Poziom wykształcenia –  wyższe elektryczne,
  • Umiejętności –  projektowanie w programie AutoCAD,
  • Doświadczenie zawodowe – min. 1 rok,
  • Znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości – język angielski w stopniu dobrym.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku prosimy o przesłanie swoich aplikacji (CV + list motywacyjny) e-mailem: sekretariat@elektromontaz-lublin.pl.