Rozłącznik bezpiecznikowy sieciowy niskonapięciowy typu RBL-400

Zastosowanie

Oprócz bezpośredniego zastosowania rozłączników RBL-400 w polach odbiorczych rozdzielnicy nn w stacjach „Compact”, istnieje możliwość stosowania RBL-400 w obecnie produkowanych urządzeniach elektrycznych np. ZMR, ZUR, ELMO-GW, RN itp. Pokrywa uziemiająca typu PU-RBL-25 posiada mostki uziemiające z zaciskiem WR-22. Pokrywę zakłada się na podstawę rozłącznika RBL-400.
Deklarujemy daleko idącą współpracę z zainteresowanymi, w zakresie projektowania i podjęcia produkcji nowych urządzeń, bazujących na oferowanym rozłączniku RBL-400.

Normalne warunki pracy

Wysokość miejsca zainstalowania 2000 m
Temperatura otoczenia:
– szczytowa krótkotrwałą: +400C (313 K)
– najwyższa średnia w ciągu doby +350C (308 K)
– najniższa długotrwała -400C (233 K)
Najwyższa wilgotność względna powietrza:
– w temperaturze +400C (313 K) 50%
– w temperaturze +200C (293 K) 90%
Położenie pracy – pionowe z dopuszczalnym odchyleniem od pionu głównych osi rozłącznika nie przekraczającym 150.
Przekroje przyłączonego przewodu do 3×240 mm2.

 

Dane techniczne:

znamionowe napięcie izolacji 660V
częstotliwośc znamionowa 50Hz
znamionowe napięcie łączeniowe 660V
prąd znamionowy ciągły 400A (250A)
znamionowy prąd szczytowy 50 kA
rezystencja izolacji 10 MW
znamionowa częstość łączenia zwykła 1/h
znamionowa częstość łączenia dorywcza w ciągu co najmniej 2 minut 2/h
trwałość mechaniczna 1000 cykli przestawieniowych
kategoria użytkowania AC 21 (AC 22)
zdolność łączenia zwykła przy 660V i cos j 0.95 (cos j 0.65) 400A (250A)
zdolność łączenia dorywcza przy 720V i cos j 0.95 (cos j0.65) 600A (1000A)
trwałośc łączenia przy 660V i cos j 0.95 (cos j 0.65) 50 cykli łączeniowych
typ wkładki bezoiecznikowej WT – 2/T
stopień ochrony IP 2X
maksymalny kąt odchylenia pokrywy od podstawy bez jej wypadnięcia 1400
masa z wkładkami bezpiecznikowymi 8,7 kg

Rysunek:

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów