SN-30 – SYGNALIZATOR NAPIĘCIA

Opis

Sygnalizacja obecności napięcia następuje w wyniku świecenia diod elektroluminescencyjnych LED migocących bezpośrednio przy przekroczeniu wartości progowej napięcia a przy dalszym jego wzroście świecących w sposób ciągły.
Gniazda bananowe na płycie czołowej są bezpośrednio połączone z zaciskami na płycie tylnej tak, że możliwe jest przyłączenie zewnętrznego wskaźnika kontrolnego.
Progowa wartość prądu świecenia wynosi 60μ A, na zamówienie może być nastawiana od 30μA.         Wartość ta zapewnia zgodność napięciowych progów zadziałania z normą    PN – EN61958.
– brak świecenia przy napięciu na szynie SN < 0,1 * Un/√3
– pewne świecenie przy napięciu na szynie SN > 0,45 * Un/√3
gdzie  Un – znamionowe napięcie liniowe sieci SN.
W przypadku zastosowania wskaźnika PB z izolatorami reaktancyjnymi produkowanymi przez Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych BOPLAST Sp. zo.o. może on pracować przy typowych napięciach sieci SN z następującymi izolatorami:

Lp. Napięcie sieci Typ izolatora Napięcie znamionowe
1 7,2 kV JOR 4 – 60
JOR 8 – 75
7,2 kV
12 kV
2 12 kV JOR 8 – 75
JOR 8 – 95
12 kV
17,5 kV
3 17,5 kV JOR 8 – 95
JOR 8 – 125
17,5 kV
24 kV
4 24 kV JOR 8 – 125 24 kV

Czułość wskaźnika jest wystarczająca dla przypadku, kiedy zastosowano izolator na wyższe napięcia.

Zaciski wejściowe L1, L2, L3 sygnalizatora należy połączyć z zaciskami wyjściowymi izolatorów przewodami o przekroju min.0,5mm2 na napięcie znamionowe izolacji 750V. Dla poprawnego działania wskaźnika zasadnicze znaczenie ma właściwe i pewne połączenie przewodów zasilania a zwłaszcza przewodu uziemiającego.

 

Otwór montażowy w panelu/drzwiach: 68  x 68 [mm]
Wymiary gabarytowe  (ze złączami):      72 x 72 x 87 [mm]
Max grubość panelu/drzwi: 4[mm]

 

Informacji technicznych udziela:

Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Łodzi:

adres: …………………………………………………………………………. 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2

telefon: …………………………………………………………………………………………………… 42 – 674 03 04

e-mail: …………………………………………………………………………… lodz@elektromontaz.lublin.pl

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów