Mm-20

Opis techniczny

W polach zastosowano rozłączniki OR-4 i OR-5 o zmniejszonej podziałce polowej co pozwoliło na zmniejszenie szerokości pól do 850 mm. Stosując pola Mm 20 można zmniejszyć gabaryty miejskich stacji w stosunku do rozwiązań, w których stosuje się pola z aparaturą tradycyjną. Konstrukcje pól wykonane są z kształtownika stalowego. Poszczególne pola podzielone są płytami paździerzowymi. Przód pól osłonięty jest osłonami i drzwiami blaszanymi.

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 24 kV
napięcie robocze 15 i 20 kV
częstotliwość znamionowa 50 Hz
prąd znamionowy szyn zbiorczych 630 A
prąd znamionowy pól transformatorowych 40 A
prąd znamionowy pól liniowych 590 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych 12,5 kA
prąd znamionowy szczytowy 31,5 kA
Wymiary pól:
szerokość 850 mm
wysokość 2300 mm
głębokość 1000 mm

Schemat strukturalny:

Zgodność z normami

Rozdzielnice spełniają wymagania normy PN-88/E-05150 oraz normy międzynarodowej IEC 298.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów
Napisz do nas