RSL – WARIANT 1, 2, 3, 5, 6, 7 – wykonanie standardowe

Opis techniczny

Jest to rozdzielnica w izolacji stało powietrznej o konstrukcji spawanej wykonanej z blach stalowych pokrytych powłokami malarskimi. Ze względu na typ zastosowanych rozłączników, rozdzielnica ta występuje w następujących wariantach:

WARIANT 1 – podziałka pola 650 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie tylnym (odwrotnym) typu OR424TU2 (OR424TU2/R), OR524T2A (OR424T2A/R) z napędami bezpośrednimi.

WARIANT 2 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu OR424PU2 (OR424PU2/R), OR524P2A (OR424P2A/R) z napędami pośrednimi.

WARIANT 3 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu NAL 24-6A-170 LEL (NAL 17,5-6A-170 LEL), NALF 24-6A-170 LL (NALF 17,5-6A-170 LL) z napędami pośrednimi.

WARIANT 5 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu KL 20/630-230-EUK (KL15/630-175-EUK), KLF 15/630-175-SU (KLF 20/630-230-SU) z napędami pośrednimi.

WARIANT 6 – podziałka pola 650 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie tylnym (odwrotnym) typu OM-24/T/UD/160, OMB-24/T/BD/160 z napędami bezpośrednimi.

WARIANT 7 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu OM-24/UD/160, OMB-24/BD/160 z napędami pośrednimi.

Pola  liniowe rozdzielnicy standardowo są wyposażone w izolatory reaktancyjne i gniazda neonowych wskaźników napięcia, poprzez które można również dokonywać fazowania kabli.

 

Sposób oznaczenia rozdzielnicy

 

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji 95/38 kV 125/50 kV
częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz/3
prąd znamionowy ciągły
– pola liniowego i szyn  zbiorczych
– pola transformatorowego
400(630) A
40, 63 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 16 kA
prąd znamionowy krótkotrwały
(1-sek.) wytrzymywany
32 kA
stopień ochrony IP2X  lub 3X dla rozłączników
z napędem pośrednim
Gabaryty pól: [mm] Wariant 1 i 6 Wariant 2, 3, 5, 7
szerokość 650 850
głębokość 950 1000
wysokość 1950 1950

Schematy pól

 

 

 

(*) – wyposażenie dodatkowe (należy uzgodnić z producentem)

 

Zgodność z normami

Rozdzielnice spełniają wymagania norm:

– PN-EN 62271-200:2012
– PN-EN 62271-1:2009

Rozdzielnica RSL wariant 6 posiada Certyfikat Zgodności nr 059/2014 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów
Napisz do nas