RSL – WARIANT 2, 3, 4, 5, 7 – wykonanie łukoochronne

Opis techniczny

Jest to rozdzielnica w izolacji powietrznej o specjalnej łukoochronnej konstrukcji, skręcanej z blach Al/Zn oraz z blach stalowych pokrytych powłokami malarskimi.

Ze względu na typ zastosowanych rozłączników, rozdzielnica ta występuje w następujących wariantach:

WARIANT 2 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w ukła-dzie przednim (na wprost) typu OR424PU2 (OR424PU2/R), OR524P2A (OR424P2A/R) z napędami pośrednimi.

 

WARIANT 3 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu NAL 24-6A-170 LEL (NAL 17,5-6A-170 LEL), NALF 24-6A-170 LEL (NALF 17,5-6A-170 LEL) z napędami pośrednimi.

 

WARIANT 4 – podziałka pola 600 (710) mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie tylnym (odwrotnym) typu KLS 20/630-230-SU-EUKS (KLS 15/630-175-EUKS), KLFS 20/630-230-SU-EUKS (KLFS 15/630-175-SU-EUKS) z napędami bezpośrednimi.

 

WARIANT 5 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu KL 20/630-230-EUK (KL15/630-175-EUK), KLF 15/630-175-SU (KLF 20/630-230-SU) z napędami pośrednimi.

 

WARIANT 7 – podziałka pola 850 mm; zastosowane są rozłączniki pracujące w układzie przednim (na wprost) typu OM-24/UD/160, OMB-24/BD/160 z napędami poś-rednimi.

Pola liniowe rozdzielnicy standardowo są wyposażone w izolatory reaktancyjne
i gniazda neonowych wskaźników napięcia, poprzez które można również dokonywać fazowania kabli.

Sposób oznaczenia rozdzielnicy

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji 95/38 kV 125/50 kV
częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz/3
prąd znamionowy ciągły
– pola liniowego i szyn  zbiorczych
– pola transformatorowego
400(630) A
40, 63 A
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 31,5 kA lub 40 kA
prąd znamionowy krótkotrwały
(1-sek.) wytrzymywany
12,5 kA lub 16 kA
stopień ochrony IP3X (dla 12,5 kA) IP4X (dla 16 kA)
Gabaryty pól: [mm] Wariant 3 Wariant 5 Wariant 4
szerokość 850 850 600(710)
głębokość 1000 1000 730(800)
wysokość 1950 1950 1900

Schematy pól

 

(*) – wyposażenie dodatkowe (należy uzgodnić z producentem)

Zgodność z normami

Rozdzielnice spełniają wymagania norm:

– PN-EN 60298 : 2000;
– PN-EN 60694 : 2001;
– PN-EN 60265-1 : 2001

Atesty wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie:

– Atest Nr 558;
– Atest Nr 587

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów
Napisz do nas