RSL – warianty 2, 3, 5, i 7

Opis techniczny

Są to rozdzielnice SN w izolacji stało powietrznej o konstrukcji spawanej wykonanej z blach stalowych pokrytych powłokami malarskimi. Rozdzielnice wykonane są w podziałce 850 mm z napędami pośrednimi, pracującymi w układzie przednim (na wprost). Ze względu na typ zastosowanych rozłączników, rozdzielnica ta występuje w następujących wariantach:

WARIANT 2 – zastosowane są rozłączniki ABB typu OR424PU2 (OR424PU2/R), OR524P2A (OR424P2A/R).

WARIANT 3 – zastosowane są rozłączniki ABB typu NAL 24-6A-170 LEL (NAL 17,5-6A-170 LEL), NALF 24-6A-170 LL (NALF 17,5-6A-170 LL).

WARIANT 5 – zastosowane są rozłączniki UESA typu KL 20/630-230-EUK (KL15/630-175-EUK), KLF 15/630-175-SU (KLF 20/630-230-SU).

WARIANT 7 – zastosowane są rozłączniki ZWAE typu OM-24/UD/160, OMB-24/BD/160.

Uruchomienie rozłącznika (załącz lub wyłącz) następuje po włożeniu odejmowanej dźwigni w gniazdo napędowe znajdujące się na elewacji (stałym pasie) celki. To samo dotyczy dźwigni napędowej uziemnika. Rozłączniki z uziemnikami posiadają fabrycznie wykonaną blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku i odwrotnie – zamknięcie uziemnika przy załączonym rozłączniku.

Istnieje możliwość wyposażenia pól liniowych w napędy silnikowe.

Warianty 2, 3, 5 i 7 rozdzielnic SN typu RSL występują w wykonaniu łukoochronnym „1”.

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji 95/38 kV 125/50 kV
częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz/3
prąd znamionowy ciągły
– pola liniowego i szyn  zbiorczych
– pola transformatorowego
 

400 (630) A
63 A

prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA
stopień ochrony 3X, 4X
Gabaryty pól: [mm]
szerokość 850
głębokość 1000
wysokość 2000

Schematy pól

 

(*) – wyposażenie dodatkowe (należy uzgodnić z producentem)

Zgodność z normami

Rozdzielnice spełniają wymagania norm:

– PN-EN 62271-200:2012
– PN-EN 62271-1:2009

Rozdzielnice SN typu RSL w wariantach 2, 3, 5 i 7 posiadają Atesty nr 707 i 587 wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów