RSL – wariant 1 i 6

Opis techniczny

Rozdzielnice SN typu RSL w wariantach 1 i 6 wykonane są w podziałce 650 mm z napędami bezpośrednimi, pracującymi w układzie tylnym (odwrotnym) z odpowiednio zastosowanymi rozłącznikami z uziemnikami. Warianty te różnią się między sobą typem zastosowanych rozłączników:

WARIANT 1 – zastosowane są rozłączniki ABB typu OR.

WARIANT 6 – zastosowane są rozłączniki ZWAE typu OM.

 

Uruchomienie rozłącznika (załącz lub wyłącz) następuje po włożeniu odejmowanej dźwigni w gniazdo napędowe znajdujące się bezpośrednio na wale rozłącznika. To samo dotyczy dźwigni napędowej do noży uziemiających. Tak skonstruowany napęd pozwala zminimalizować szerokość celki. Rozłączniki z nożami uziemiającymi posiadają fabrycznie wykonaną blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku i odwrotnie – zamknięcie uziemnika przy załączonym rozłączniku.

Układ szynowy wykonano z izolowanego pręta miedzianego. Przegrody między celkami wykonane są z płyt izolacyjnych. Warianty 1 i 6 rozdzielnicy SN typu RSL występują tylko w wykonaniu standardowym „0” (rozdzielnica ta nie jest łukoochronna).

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji 95/38 kV 125/50 kV
częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz/3
prąd znamionowy ciągły
– pola liniowego i szyn  zbiorczych
– pola transformatorowego
 

400 (630) A
40A (dla OR), 63A (dla OM)

prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 40 kA (z OMB)
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 16 kA/1s (z OMB)
stopień ochrony IP 2XD, IP4X
Gabaryty pól: [mm]
szerokość 650
głębokość 950
wysokość 1850 lub 2000

Schematy pól

 

(*) – wyposażenie dodatkowe (należy uzgodnić z producentem)

Zgodność z normami

Rozdzielnice spełniają wymagania norm:

– PN-EN 62271-200:2012
– PN-EN 62271-1:2009

Rozdzielnice SN typu RSL w wariancie 6 posiadają Certyfikat Zgodności nr 059/2014 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów