STLm-4,8/2,6b

Charakterystyka stacji

Jest to stacja dwutransformatorowa, która jest podzielona na cztery bloki funkcjonalne:

 • dwa przedziały transformatorowe,
 • jeden przedział na rozdzielnicę SN,
 • przedział z dwoma rozdzielnicami nn.

Transformatory ustawione są na fundamencie i wstawiane po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatorów jest możliwy z obu stron stacji – każdy transformator ma dwoje drzwi przeznaczonych do obsługi. Dostęp do obu rozdzielnic nn i SN jest możliwy przez dwoje dwuskrzydłowych drzwi usytuowanych na ścianach szczytowych stacji.

Rozdzielnica nn sekcji 1 wyposażona jest w łącznik główny rozłącznik tablicowy i do 10 odpływów rozłączników bezpiecznikowych. Rozdzielnica nn sekcji 2 wyposażona jest w łącznik główny rozłącznik listwowy i do 10 odpływów rozłączników bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnic w układ pomiarowy po stronie nn.

Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica 4-polowa z dwoma polami transformatorowymi następujących producentów:

 • Schneider Electric,
 • Siemens,
 • Ormazabal,
 • ABB,
 • Areva,
 • Eaton Electric.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom (najmniejsza stacja dwu-transformatorowa) oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz.
 2. Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji
 4. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatorów.
 5. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

 

Dane techniczne:

Moc znamionowa stacji ……………………………………………………………………………… max.2 x 630 kVA,
Częstotliwość ……………………………………………………………………………………………………………… 50 Hz;
Liczba faz ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3.

Strona SN

Napięcie znamionowe …………………………………………………………………………………… 17,5 kV; 24 kV
Prąd znamionowy ciągły:

 • Szyn zbiorczych …………………………………………………………………………………………………. 630A;
 • Pól liniowych ………………………………………………………………………………………. 400Alub 630A;
 • Pola transformatorowego …………………………………………………………………………… 50A/ 63A;
 • Pola transformatorowegowrozdzielnicy z SF6 ………………………………………………….. 200A;

Prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych …………………………………12,5kA / 16 kA;
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych ………………………………. 31,5 / 40 kA.

Strona nn

Napięcie znamionowe ………………………………………………………………………………………………… 420 V;
Poziom znamionowy izolacji ……………………………………………………………………………………….. 690 V;
Prąd znamionowy ciągły …………………………………………………………………………………………….. 1250A;
Prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego ………………………………………………………………. 16 kA;
Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego …………………………………………………………. 32 kA.

Schemat strukturalny:

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów