STLm-1b

Charakterystyka stacji

Obudowę stacji stanowi modułowa prefabrykowana konstrukcja żelbetowa, składająca się z części nadziemnej oraz fundamentu tworzących monolit. Jest to najmniejsza stacja z rodziny stacji transformatorowych w obudowie żelbetowej. Na jednym boku stacji umieszczone są wspólne drzwi dwuskrzydłowe do transformatora oraz rozdzielnicy nn. Na drugim boku umieszczone są drzwi do rozdzielnicy SN. Rozdzielnicę SN stanowi: pole rozłącznikowe wyposażone w rozłącznik typu OMB-24T (OR-524T) lub zminiaturyzowana rozdzielnica typu Magnefix (Holec) w izolacji stałej z dwoma polami liniowymi i polem transformatorowym. Maksymalna moc transformatora 400kVA (o max. długości 1250 mm i max szerokości 900 mm. Rozdzielnicę nn stanowi główny rozłącznik bezpiecznikowy 630 A oraz 4-6 odpływów z rozłącznikami bezpiecznikowymi 160 – 400 A. Istnieje możliwość zastosowania układu pomiaru energii.

Zalety stacji

  • Stacja wymaga niewielkiej powierzchni użytkowej z uwagi na minimalne wymiary gabarytowe.
  • Obudowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie -B 35 co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  • Drzwi stacji wykonane są z aluminium – odporne na korozje.
  • Zastosowano fundament betonowy o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego.
  • Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora, podłączenia kabli SN i nn oraz podłączenia uziomu otokowego.
  • W przypadku zastosowania rozłącznika po stronie SN istnieje możliwość wpięcia stacji do pracy pierścieniowej przy zastosowaniu podwójnych głowic podłączonych do dolnych styków rozłącznika.

 

Dane techniczne:

Rozdzielnica SN OMB-24T Magnefix
napięcie znamionowe 24 kV 15 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej
i międzybiegunowej
125/50 kV 95/38 kV
przerwy biegunowej 145/60 kV 110/45 kV
prąd znamionowy ciągły 40 A 400 A
Rozdzielnica nn:
napięcie znamionowe 400 V
napięcie izolacji 660 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 630 A
odpływów 160÷400 A
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego 16 kA
Wymiary stacji: (wraz z fundamentem)
długość 2 300 mm
szerokość 1 200 mm
wysokość 2 810 mm
wysokość fundamentu 1 000 mm
Masa stacji bez transformatora 4 000 kg

Projekt budowlany

Rysunki dwg

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów
Napisz do nas