SKl

Układ i konstrukcja stacji

Stację stanowi jeden kontener zamontowany na metalowym pontonie, przystosowany do przeciągania w terenie z czterech stron i podnoszenia za pomocą dźwigu. W kontenerze zlokalizowano rozdzielnice SN 30 kV, komorę transformatora głównego 630 kVA, rozdzielnice główną 0,5 kV, rozdzielnicę potrzeb własnych z transformatorem potrzeb własnych i zasilaczem prądu stałego 220 V z baterią akumulatorów, baterie kondensatorów 150 kVAr. Kontener wyposażony jest w oświetlenie podstawowe i awaryjne wnętrza, oświetlenie zewnętrzne, ogrzewanie i wentylację, zewnętrzną sygnalizację awaryjnego wyłączenia strony 0,5 kV, stojak na sprzęt BHP, stolik uchylny, kieszeń na dokumentację stacyjną. Kontener wykonany jest jako konstrukcja stalowa ze szkieletem nośnym z kształtowników giętych. W pontonie stacji wydzielono misę olejowa dla transformatora 630 kVA. Podłoga kontenera pokryta wykładziną z materiału nie przewodzącego , ocieplona. Dach kontenera dwuspadowy, umożliwia odprowadzenie wody deszczowej poza osłony, ocieplany. Stacje są dostarczane do odbiorcy w całości (kontener + stojak 30 kV).

Kontrola i sygnalizacja stanu izolacji

Stan izolacji doziemnej sieci 0,5 kV kontrolowany jest za pomocą „Zabezpieczenia upływowego zespolonego” typu RRgZx-05. Zadaniem przekaźnika centralnego jest ciągła kontrola stanu izolacji sieci pod napięciem i wyłączeniu napięcia przy obniżeniu się rezystancji izolacji poniżej dopuszczalnej. Zadaniem przekaźnika blokującego jest kontrola rezystancji izolacji odcinka sieci wyłączonego spod napięcia i niedopuszczenie do podania napięcia w razie obniżenia się tej rezystancji poniżej  dopuszczalnej. Urządzenie współpracuje z wyłącznikiem głównym Qo rozdzielnicy 0,5 kV wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy. Awaryjne wyłączenie Qo sygnalizowane jest przez układ sygnalizacji awaryjnego wyłączenia rozdzielnicy głównej RG (lampa sygnalizacyjna HV na zewnątrz kontenera).

 

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w stacji zastosowano:

  • dla napięcia 30 kV – uziemienie ochronne;
  • dla napięcia 0,5 kV – szybkie wyłączenie zasilania i kontrola stanu izolacji w stanie napięciowym i beznapięciowym;
  • dla napięcia 0,4 kV – szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.

Dane techniczne:

Transformator główny – 630/30
moc 630 kVA
napięcie górne 30  kV
napięcie dolne 0,525 kV
grupa połączeń Yyn0
napięcie zwarcia 6%
Rozdzielnica 6 kV – typu RS 12 m
prąd znamionowy szyn zbiorczych 630 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 25 A
prąd znamionowy szczytowy 50 kA
prąd znamionowy 1-sek. 17,7 kA
łukochronność 16 kA/0,5s typ A
stopień ochrony IP 43
Rozdzielnica 0,5 kV (RG) – typu RNL
napięcie znamionowe izolacji 660 V
napięcie robocze 500 V
prąd znamionowy szyn zbiorczych 1 050 A
prąd znamionowy szczytowy 31,5 kA
prąd znamionowy 1-sek. 12,5 kA
stopień ochrony IP 3X
Bateria kondensatorów 150 kvar 0,5 kV – typu BKL – 150/25
napięcie znamionowe 500 V
całkowita moc kompensacyjna 150 kvar
ilość członów kondensatorowych 4
moce członów kondensatorowych 25/50 kvar
prąd znamionowy 165 A
Transformator potrzeb własnych
moc 10 kVA
napięcie górne 0,525 kVA
napięcie dolne 0,4/0,23 kV
grupa połączeń Dyn 5
napięcie zwarcia 1,33%
Rozdzielnica potrzeb własnych (RPW)
napięcie znamionowe izolacji 660 V
napięcie robocze 400/230 V
prąd znamionowy 16A
stopień ochrony IP 3X
Ciężar całkowity stacji (bez transformatora): 7 000 kG

Schemat strukturalny:

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów