STB-2

Charakterystyka stacji

Stacja składa się z trzech części konstrukcyjnych: dwóch części rozdzielczych (nn i SN) oraz jednej transformatorowej.
Na dachu części rozdzielczej SN umieszczone są odgromniki oraz stojak z izolatorami, służącymi do
stacji do zasilającej linii napowietrznej.
W przypadku zasilania linią kablową, kabel zasilający jest wprowadzany do wnętrza rozdzielnicy SN Część transformatorowa stacji przeznaczona jest do ustawienia transformatora, i łączy konstrukcyjnie części
nn i SN w jedną całość.
W stacji przewiduje się instalowanie transformatorów TAOa 630-800 kVA, oraz typu TAOb, TNOSa, TNOSb 630 kVA.

Dane techniczne:

Rozdzielnica średniego napięcia
Napięcie znamionowe 7.2, 12, 17.5 i 24 kV
Moc transformatora 630 lub 800 kVA
Prąd znamionowy szczytowy 40 KA
Rozdzielnica niskiego napięcia:
Napięcie znamionowe łączeniowe (kV) 0.4/ 0.231 kV
Napięcie znamionowe izolacji (kV) 0.5 kV
Prąd znamionowy szczytowy 50 kA
Stopień ochrony części rozdzielczych stacji IP 43
Stopień ochrony stanowiska transformatorowego IP 10
Wymiar stacji:
długość 4200 mm
szerokość 2200 mm
wysokość 5000 mm
Ochrona od porażeń
uziemienie Dla 7.2-24 kV
zerowanie Dla 0.4/ 0231 kV

 

Zgodność z normami:

BN-90/3093-64,
PN-88/E-05150,
PN-91/E-05160/01

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów