STLm-2

Charakterystyka stacji

Obudowę stacji stanowi konstrukcja metalowa ustawiona na fundamencie betonowym. Rozdzielnicę SN w stacji STLm-2 stanowi kompaktowa rozdzielnica z  izolacją SF6 . Jest to rozdzielnica czteropolowa (trzypolowa): jedno pole transformatorowe, trzy pola liniowe (dwa pola liniowe).
W  stacji zastosowano rozdzielnicę nn: 6 lub 8 polową z  rozłącznikami bezpiecznikowymi. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w  układ pomiarowy.

Transformator olejowy o  maksymalnej mocy do 630 kVA wstawiany jest do stacji po zdjęciu dachu i ustawiany na fundamencie. Rozdzielnice SN i nn połączone są z transformatorem kablami.

Zalety stacji

 1. Funkcjionalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu dwustronnego dostępu do stacji.
 2. Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
 3. Bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu systemu sprawdzania obecności napięcia w rozdzielnicy SN.
 4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych polegających na:
  – zastosowaniu zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji SF6,
  – możliwość podłączenia kabli SN w izolacji olejowej lub polietylenowej,
  – przystosowaniu do pomiaru obciążenia w poszczegółnych dopływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
  – zastosowaniu fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu, przez co uzyskano stabilność posadowienia stacji,
  – usytuowanie przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli,
  – zastosowaniu podwójnego zabezpieczenia antykorozyjnego (cynkowanie i malowanie).
 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora

Dane techniczne:

Rozdzielnica SN:
napięcie znamionowe górne 17,5 kV; 24 kV
ilość pól średniego napięcia 4 pola (3 pola)
prąd znamionowy pól odpływowych 400 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 200 A
prąd znamionowy szczytowy 31.5 kA
prąd znamionowy 1 – sek 12.5 kA
Rozdzielnica nn:
napięcie znamionowe 230/400V
napięcie izolacji 660 V
ilość pól odpływowych 6-8
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1180 A
prąd znamionowy ciągły pola odpływowego 400 A
prąd znamionowy szczytowy 40 kA
prąd znamionowy 1 – sek. 16 kA
Wymiary stacji: (bez fundamentu)
długość 3100 mm
szerokość 2100 mm
wysokość 1750 mm
wysokość fundamentu 1000 mm
Masa stacji bez transformatora
z fundamentem 4800 kg
bez fundamentu 1600 kg
Odporność obudowy stacji na zwarcie łukowe:
po stronie SN 12,5 kA
w ciągu 0,5 s
po stronie NN 16 kA
w ciągu 0,5 s

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Atest nr 324

Stacja spełnia wymagania norm:

PN-88/E-05150, PN-91/E-05160/01, PN-89/E-06106, PN-92/E-08106, BN-90/3093-64, PBUE- Zeszyt 3 oraz w/g projektu normy IEC/SC: 17C.80.1, a także w zakresie badań łukowych w/g IEC/SC: 17C.80.1 Annex AA i PN-88/E-05150 Dodatek AA.
Stacja została zgłoszona do Urzędu Patentowego R.P. i oznaczona numerem P 308878.
Projekt techniczny stacji został zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów