Wychodząc na przeciw potrzebom biur projektowych i projektantów chcących zamieszczać w swoich projektach nasze urządzenia, udostępniamy poniżej szereg materiałów pomocniczych, takich jak katalogi, projekty budowlane, projekty adaptacyjne i rysunki w DWG.

Są to z reguły typowe nasze rozwiązania uwzględniające wymagania i standardy większości zakładów energetycznych oraz dedykowane pod specyficzne obiekty jak np. farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, czy też biogazownie. Jeśli zatem macie Państwo jakieś indywidualne wytyczne (wymagania), które nie są tu jeszcze prezentowane, to bardzo prosimy o kontakt z naszym Działem Projektowym, abyśmy takie rozwiązanie mogli dla Państwa przygotować. Służymy również pomocą w zakresie optymalizacji rozwiązań projektowych i doboru właściwych urządzeń.Projekty stacji transformatorowych i złącz kablowych SN wg standardów wybranych Zakładów Energetycznych

Projekty dedykowane dla PGE O/Białystok

Stacje typu STLm-3/1,6b z rozdzielnicami Xiria-xGear (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLm-3/1,6b z rozdzielnicami 8DJH (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLm-3/1,6b z rozdzielnicami 8DJH i miejscem na telemechanikę (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear i miejscem na telemechanikę (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH i miejscem na telemechanikę (PGE O/Białystok)

Projekty dedykowane dla PGE O/Lublin

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRL (PGE O/Lublin)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRRL (PGE O/Lublin)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRL i z telemechaniką (PGE O/Lublin)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRRL i z telemechaniką (PGE O/Lublin)

Projekty dedykowane dla PGE O/Zamość

Złącza SN typu ZKL-2,3 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKK (PGE O/Zamość)

Złącza SN typu ZKL-2,5 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKK (PGE O/Zamość)

Złącza SN typu ZKL-3 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKKK (PGE O/Zamość)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKT (PGE O/Zamość)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKT (PGE O/Zamość)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKKT (PGE O/Zamość)


Projekty dedykowane dla ENERGA

Projekt złącza kablowego SN typu ZKL-2,3 (ENERGA)

Projekt złącza kablowego SN typu ZKL-2,5 (ENERGA)

Projekt złącza kablowego SN typu ZKL-3 (ENERGA)

Projekt stacji transformatorowej z obsługą zewnętrzną STLm-3/1,6b (ENERGA)

Projekt stacji transformatorowej STLmb-3,6 z rozdzielnicą KKT (ENERGA)

Projekt stacji transformatorowej STLmb-3,6 z rozdzielnicą KKKT (ENERGA)

Projekt stacji transformatorowej STLmb-3,6 z rozdzielnicą KKKKT (ENERGA)

Projekty dedykowane dla PKP Energetyka

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami RSL (15kV)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami RSL (20kV)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH lub XIRIA (15kV)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH lub XIRIA (20kV)

Jeśli potrzebują Państwo jakieś dodatkowe materiały informacyjne – w tym w wersji papierowej, to prosimy o kontakt z Biurem Marketingu.

Exit mobile version