INŻYNIER ELEKTRYK (instalacje słaboprądowe)

Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. zatrudni inżyniera elektryka z doświadczeniem w zakresie instalacji słaboprądowych.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • życiorys (CV),
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • inne dokumenty świadczące o posiadanych uprawnieniach,  kwalifikacjach i umiejętnościach.

Ww. dokumenty prosimy przesyłać na adres naszej firmy:

Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 1

20-447 LUBLIN

lub na adres e-mail: sekretariat@elektromontaz.lublin.pl

Wstecz >