PRZEPUSTY KABLOWE PKL

Opis techniczny

Przepusty kablowe PKL przeznaczone są do uszczelniania kabli, przewodów, ewentualnie rur prowadzonych przez elementy budowlane. Spełniają one funkcje uszczelniające i chronią przed skutkami zawilgocenia kabli, przewodów urządzeń elektrycznych, zalewania fundamentów, piwnic wodą jak również przedostawaniem się gazu.
Przepusty te składają się z dwóch tarcz metalowych okrągłych z otworami, przez które przechodzi kabel, a pomiędzy tarczami znajduje się wkład gumowy uszczelniający. Tarcze metalowe skręcane na obwodzie śrubami powodują ściśnięcie gumy, a tym samym uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu względem betonowych ścianek. Rodzaje przepustów:
– PKL-125 – przepusty o 125 mm dla kabli nN z 1 otworem
– PKL-170 – przepusty o 170 mm dla kabli SN z 3 otworami
– PKL-170 – przepusty o 170 mm dla kabli SN z 3 otworami – dzielone
Przepusty PKL-170 /dzielone/ umożliwiają łatwy montaż na ułożonych wcześniej kablach.
Wszystkie typy przepustów PKL poddano badaniom na wytrzymałość ciśnienia wody w niezależnej jednostce badawczej. Osiągnięto wynik pozytywny przy zastosowaniu ciśnienia 5 barów.

 

Przepusty SN

Przepusty nN

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów