Pulpity sterownicze PSc

Przeszycie

Charakterystyka techniczna

Konstrukcje pulpitów PSc wykonywane są w dwóch wersjach w zależności od kształtu profilu pulpitu. Podstawową grupę kształtów pulpitów pokazano na rysunku po prawej stronie (kliknij, aby powiększyć). Pulpity sterownicze są wykonywane z profilowanych blach złączonych przez spawanie ustawionych na ramie z ceownika, która stanowi integralną część pulpitu. 
Ścianki boczne pulpitów mogą być przystosowane do zestawiania z sąsienimi pulpitami. Pulpity PSc można ustawić jako przyścienne lub wolnostojące wewnątrz budynku w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Aparaturę sterowniczą i sygnalizacyjną umieszcza się na płycie pulpitu i ekranu. Aparaty nie służące bezpośrednio do manipulacji lub obserwacji można montować wewnątrz pulpitu na ocynkowanych ceownikach perforowanych. Przewody i kable wyprowadzane są od spodu przez dławiki umieszczone w dnie pulpitu.

Oznaczenia typów pulpitów

Pulpity mają oznaczenia literowo-liczbowe. Litery określają profil pulpitów, a liczby – ich znamionowe wymiary.

Przykład oznaczenia typu pulpitu:

 

B [X] [Y]

B 129

 

określa pulpit o profilu B tj. podcięty o szerokości 1200 mm [12] i głębokości 900 mm [9]. Wysokość wszystkich pulpitów wynosi 950 mm.

 

D [X] [Y] – [Z] a                                 (gdzie „a” – oznacza ekran uchylny)

D 126 – 6a

 

określa pulpit o profilu D tj. pulpit podcięty z ekranem o szerokości 1200 mm [12], głębokości 600 mm [6], z uchylnym ekranem o wysokości 600 mm [6].

Obecnie produkowane są n/w pulpity:

B 66 D 66 – 6a D 99 – 6a
B 69 D 66 – 12a D 99 – 12a
B 96 D 69 – 6a D 126 – 6a
B 126 D 69 – 12a D 126 – 12a
B 129 D 96 – 6a D 129 – 6a
D 96 – 12a D 129 – 12a

Pulpity innych wymiarów wykonujemy jako nietypowe na życzenie.

 

Dane techniczne:

napięcie znamionowe sterownicze do 380 V
stopień ochrony osłon IP-40
Warunki środowiska pracy:
temperatura otoczenia +50C do 350C
względna wilgotność powietrza 75% przy temp. +350C

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów