RNL

Opis techniczny

Rozdzielnica składa się z dwóch członów konstrukcyjnych. Pierwszy to pole zasilające (transformatorowe) z łącznikiem głównym. Drugi to zestaw pól odbiorczych z rozłącznikami bezpiecznikowymi.

 1. Pole zasilające na życzenie zamawiającego może byś przystosowane do pomiaru prądu w trzech fazach, napięcia oraz może posiadać dodatkowy obwód potrzeb własnych (oświetlenie wewnętrzne). Pole to może być wyposażone w następujące typy łączników:
  – RWS4 (APATOR)
  – R 1250 – rozłącznik
  – LTL 4a-3×3/1250
  – wył. DPX 1250 (Legrand)
  – rozłącznik bezpiecznikowy (Jean Müler)
  – wył. C1251 (Schneider)
  – inne w/g życzeń zamawiającego
 2. Człon odbiorczy składający się z ilości pól liniowych do wyboru (4-12 szt.) może być wyposażony w następujące aparaty:
  – RBL 400 – rozłącznik bezpiecznikowy
  – SLBM 400 – rozłącznik bezpiecznikowy
  – RB2 – rozłącznik bezpiecznikowy
  – NSL 400 – rozłącznik bezpiecznikowy EFEN
  – ARS2 (APATOR)
  – inne w/g życzeń zamawiającego
 3. Na życzenie zamawiającego rozdzielnica może być dodatkowo wyposażona w:
  – człon pomiarowy z pomiarem półpośrednim energii czynnej i biernej,
  – człon oświetlenia ulic,
  – człon kompensacji prądu biegu jałowego transformatora.

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 500 V
napięcie znamionowe izolacji 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatowego 1250 A lub 1600 A
odpływów 160 A, 250 A, 400 A lub 630 A
prąd znamionowy 1-sek obwodu głównego 20 kA lub 25 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 42 kA lub 62,5 kA
stopień ochrony IP2X

Schemat strukturalny:

 

Rozdzielnice RNL posiada Certyfikat Zgodności Nr 029/2012 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów