RSL wariant 4 – wykonanie łukoochronne

Opis techniczny

Jest to rozdzielnica SN w izolacji powietrznej o specjalnej łukoochronnej konstrukcji, skręcanej z blach Al/Zn oraz z blach stalowych pokrytych powłokami malarskimi. Rozdzielnica wykonana jest w podziałce 600 (710) mm z napędami bezpośrednimi, pracującymi w układzie tylnym (odwrotnym), z zastosowaniem rozłączników z uziemnikami typu KLS. Uruchomienie rozłącznika następuje po włożeniu odejmowanej dźwigni w gniazdo napędowe umiejscowione bezpośrednio na wale rozłącznika. Rozłączniki z nożami uziemiającymi posiadają fabrycznie wykonaną blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie rozłącznika przy zamkniętym uziemniku i odwrotnie. W wariancie 4 zastosowano również blokadę mechaniczną pomiędzy napędem rozłącznika a drzwiami. Układ szynowy wykonano z izolowanego pręta miedzianego, a przegrody między celkami wykonane są z płyt izolacyjnych.

Istnieje możliwość wyposażenia pól liniowych w napędy silnikowe naszej produkcji.

Rozdzielnica SN typu RSL w wariancie 4 występuje w wykonaniu łukoochronnym „1”.

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji 95/38 kV 125/50 kV
częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz/3
prąd znamionowy ciągły
– pola liniowego i szyn  zbiorczych
– pola transformatorowego

400 (630) A
63 A

prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 31,5 kA
prąd znamionowy krótkotrwały
(1-sek.) wytrzymywany
12,5 kA lub 16 kA
odporność na łuk wewnętrzny 12,5 kA / 0,5s; 16 kA / 1s
stopień ochrony IP 3X, IP 4X
szerokość celki 600 710
głębokość celki 735 905
wysokość celki 1950 2000

Schematy pól

(*) – wyposażenie dodatkowe (należy uzgodnić z producentem)

Zgodność z normami

Rozdzielnice spełniają wymagania norm:

– PN-EN 60298 : 2000;
– PN-EN 60694 : 2001;
– PN-EN 60265-1 : 2001

Atest nr 707 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów