RSL-I

Rozdzielnica inteligentna RSL-I jako element sieci Smart Grid zrealizowana została w ramach programu INNOTECH ID 182726, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. Rozwiązanie to zostało opracowane przez konsorcjum przemysłowo-naukowe, w skład którego wchodzą:

 • Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. – jako lider konsorcjum,
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,
 • Transformex Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Politechnika Łódzka.

Nowości w rozdzielnicy

 • Nowy system pomiaru energii elektrycznej polegający na zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania hybrydowych przekładników prądowo-napięciowych z elementami elektronicznymi. Pozwala to wyeliminować użycie celki pomiarowej oraz podwójnej liczby przekładników (przekładniki prądowe i napięciowe). Przekładniki prądowo-napięciowe są również wykorzystywane do celów zabezpieczeniowych i diagnostycznych.
 • Inteligentny sterownik polowy ISP 70 przystosowany do współpracy z sieciami Smart Grid – ze standardem komunikacyjnym IEC 61850.
 • Rozbudowany mechanizm diagnostyczny zapewniony przez szereg nowych modułów sterownika ISP 70, takich jak: analizator jakości energii, moduł zdalnej diagnostyki, moduł rejestratora kryterialnego oraz moduł komunikacji w standardzie IEC 61850, pozwalający na pełny monitoring stanu technicznego rozdzielnicy i informowanie użytkownika o zaistniałych zdarzeniach.
 • Pomiar temperatury styków szyn i wilgotności powietrza w celce.

Dzięki powyższym rozwiązaniom użytkownik dużo wcześniej będzie poinformowany o wykrytych potencjalnych zagrożeniach, nieprawidłowych parametrach pracy systemu elektroenergetycznego i będzie mógł dokonać działań korygujących.

Zalety rozdzielnicy

 • pełna sterowalność – lokalna i zdalna
 • samodiagnostyka
 • element sieci Smart Grid
 • bezpieczeństwo obsługi
 • minimum zakresu czynności obsługowych przez personel
 • wysoka niezawodność pracy

Dane techniczne:

napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji 95 kV / 38 kV 95 kV / 50 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1250 A
prąd zwarciowy krótkotrwały 20 lub 25 kA / 1s
prąd znamionowy pola wyłącznikowego 630 A, 1250 A
prąd znamionowy pola rozłącznikowego 630 A
prąd znamionowy pola z rozłącznikiem bezpiecznikowym 63 A
odporność na łuk wewnętrzny IAC AFL 20 kA/1s
stopień ochrony IP 4X
częstotliwość znamionowa / liczba faz 50 Hz / 3
szerokości celki 650, 750, 850 mm
głębokości celki 1325, 1525 mm
wysokość celki 2200 mm

 

Certyfikat Zgodności nr 049/2017

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów