Stacje betonowe

Zobacz filtry Zamknij filtry

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Konstrukcja stacji transformatorowej wykonana jest w technologii żelbetowej, stanowiąc jedną zwartą obudowę. Stacje transformatorowe o symbolu STLmb-… posiadają korytarz obsługi, natomiast stacje transformatorowe o symbolu STLm-…b są stacjami z obsługą zewnętrzną. Są one przewidziane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone stacje transformatorowe. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Stacje te przeznaczone są do zasilania odbiorców komunalnych lub indywidualnych z sieci kablowych 6÷20kV.

Produkowane przez nas stacje transformatorowe posiadają szczelne fundamenty z dodatkową misą olejową mieszczącą 100% oleju zainstalowanego w stacji transformatora, dzięki czemu w razie awarii transformatora, nie ma zagrożenia przedostania się oleju do gruntu.

Stacje transformatorowe są wyposażane w ekologiczne rozdzielnice SN w izolacji stało-powietrznej naszej produkcji – typu RSL oraz XIRIA xGear. Na życzenie Klienta możemy również wyposażać stacje w rozdzielnice SN z SF6 renomowanych światowych producentów.  Po stronie niskiego napięcia stosujemy w oferowanych stacjach transformatorowych rozdzielnice nN również naszej produkcji – typu RNL lub ZMR.

Do produkowanych przez nas stacji polecamy również m.in. transformatory suche jednego z naszych partnerów.

Stacje transformatorowe w obudowie betonowej: rodzaj obsługi:
Stacje transformatorowe w obudowie betonowej: max. moc transformatora:
Stacje transformatorowe w obudowie betonowej: max. ilość pól SN:
Wyczyść filtry
STLm-1b STLm-1b Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15 kV z transformatorem o mocy do 400 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz. Doskonała alternatywa dla stacji słupowych.... czytaj więcej
STLm-1,6b STLm-1,6b Stacje STLm-1,6b przeznaczone są do zasilania pierścieniowego i promieniowego odbiorców z sieci 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Przystosowane są do obsługi rozdzielnic z zewnątrz. Doskonała alternatywa dla stacji słupowyc... czytaj więcej
STLm-2b STLm-2b Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców z pierścieniowej sieci kablowej 15 kV ... czytaj więcej
STLm-3/1,6b STLm-3/1,6b Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z transformatorem o mocy do 630 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców z pierścieniowej sieci kablowej 15 kV ... czytaj więcej
STLm-4,8/2,6b STLm-4,8/2,6b Stacja transformatorowa prefabrykowana małogabarytowa 15÷20/0,4 kV z dwoma transformatorami o mocach do 630 kVA, przystosowana do obsługi z zewnątrz. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców z pierścieniowej sieci kablow... czytaj więcej
STLmb-3 STLmb-3 Stacje STLmb-3 przeznaczone są do zasilania pierścieniowego i promieniowego odbiorców komunalnych z sieci 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Mogą być również użyte do zasilania innych indywidualnych odbiorców. Przystosowane ... czytaj więcej
STLmb-3,6 STLmb-3,6 Stacje STLmb-3,6 przeznaczone są do zasilania pierścieniowego i promieniowego odbiorców komunalnych z sieci 15-20 kV w wykonaniu kablowym. Mogą być również użyte do zasilania innych indywidualnych odbiorców. Przystosowan... czytaj więcej
STLmb STLmb Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa 15-20/0,4 kV z transformatorem o mocy 1000 kVA przystosowana jest do obsługi rozdzielnic ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji. Przeznaczona jest do zasilania pierścieniow... czytaj więcej
STLmb-5 STLmb-5 Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa typu STLmb-5 przeznaczona jest do zasilania pierścieniowego, promieniowego lub pierścieniowego z odgałęzieniem odbiorców komunalnych z sieci 15÷20 kV w wykonaniu kablowym. ... czytaj więcej
STLmb-6 STLmb-6 Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa typu STLmb-6 przeznaczona jest do zasilania większej liczby odbiorców komunalnych z sieci 15÷20 kV w wykonaniu kablowym o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Przystos... czytaj więcej
STLmb-7 STLmb-7 Stacja transformatorowa lubelska małogabarytowa typu STLmb-7 przeznaczona jest do zasilania odbiorców z sieci 15÷20 kV w wykonaniu kablowym o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Przystosowana jest do obsługi rozdzi... czytaj więcej
STLmb-8 STLmb-8 Stacja STLmb-8 przeznaczona jest do zasilania większej liczby odbiorców komunalnych z sieci 15÷20 kV w wykonaniu kablowym o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Przystosowana jest do obsługi rozdzielnic SN i nn ze w... czytaj więcej
Elewacje Elewacje Obudowa stacji jest modułową konstrukcją żelbetową, składającą się z dwóch elementów: fundamentu betonowego prefab., prefabrykowanego kiosku betonowego obejmującego ściany, podłogę i dach. ... czytaj więcej
Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów