STLmb-7

Charakterystyka stacji

Prefabrykowane stacje dwutransformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym lub promieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: część nadziemna i fundament, po zmontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji.

Stacja posiada wielopolową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji stałopowietrznej typu RSL (w zależności od zastosowanych rozłączników przewiduje się 7 wariantów rozdzielnicy RSL) z dwiema rozdzielnicami nn przynajmniej z dwunastoma odpływami każda, wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz dwa stanowiska transformatorów umożliwiające ustawienie jednostek hermetycznych o mocy do 1000 kVA każda.

Stacja może być również opcjonalnie wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric, Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatorów. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji. Stację można dodatkowo wyposażyć w pole kompensacji mocy biernej i pole pomiaru energii.

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
  2. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej komory w fundamencie betonowym, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  3. Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie rozłączników z izolatorami reaktancyjnymi do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN
  4. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  5. Wielowariantowość rozdzielnic SN.
  6. Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
  7. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych

Dane techniczne:

ROZDZIELNICA SN:
moc znamionowa do 2 x 1000 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpiecznej 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A (630 A)**
pola transformatorowego z SF6 200 A
pola transformatorowego do 63 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pół liniowych 12,5 kA , (16 kA)**
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA, (40kA)**
ROZDZIELNICA nn:
napięcie znamionowe 420 V
napięcie znamionowe izolacji 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A; 1250A; 1600 A
odpływów 400 A (630 A)*
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA (20 kA)*
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA (50 kA)*
WYMIARY STACJI:
długość 7 000 mm
szerokość 2 600 mm
wysokość z fundamentem 3 425 mm
wysokość fundamentu 800 mm
MASA STACJI BEZ TRANSFORMATORÓW
maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 17 500 kg
masa fundamentu 8 000 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-AB-16kA

** – parametry dotyczą rozdzielnic z SF6
* – aparatura na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów