STLm-1,6b

Charakterystyka stacji

Stacja transformatorowa 15-20/0,4kV z transformatorem olejowym hermetycznym o maksymalnej mocy do 400 kVA. Przystosowana do obsługi z zewnątrz. Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej: część nadziemna i fundament stanowią zwartą obudowę monolityczną. Część nadziemna wykonywana jest dwuwariantowo pod względem dostępu do urządzeń:

  • wariant z dostępem dwustronnym:
    Na jednym boku usytuowane są drzwi jednoskrzydłowe rewizyjne do komory trasformatorowej i drzwi do rozdzielnicy nn, natomiast na drugim boku umieszczone są drzwi dwuskrzydłowe z dostępem do rozdzielnicy SN. Między transformatorem a rozdzielnicą SN znajduje się ścianka działowa. W przypadku konieczności wykonania obudowy stacji ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego jest możliwość wykonania samej komory transformatorowej ze ścianami o klasie odporności ogniowej REI120.

  • wariant z dostępem jednostronnym:
    Na jednym boku usytuowane są drzwi jednoskrzydłowe rewizyjne do komory transformatorowej oraz drzwi dwuskrzydłowe z dostępem do rozdzielnicy SN. W tym przypadku nie występuje ścianka działowa między transformatorem a rozdzielnicą SN. W przypadku konieczności wykonania obudowy stacji ze ścianami oddzielenia p. pożarowego należy ściany zewnętrzne wykonać o klasie odporności ogniowej REI120.
    Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa (w izolacji z SF6 lub w izolacji stało-powietrznej) następujących producentów: Schneider Electric, ABB, Siemens, UESA, EATON-Electric.

Rozdzielnica nn występuje tylko w wariancie z dostępem dwustronnym. Rozdzielnica nn składa się: z pola zasilającego (rozłącznik 630 A) i ośmiu pól odpływowych (rozłączniki listwowe 400 A).
Zasilanie rozdzielnicy SN oraz odejście nn jest wykonane kablami przez przepusty kablowe w fundamencie.
Całość podnoszona jest za cztery uszy metalowe usytuowane w górnej partii fundamentu.

Dane techniczne:

Moc znamionowa , maksymalnie 400 kVA
Stopień ochrony obudowy IP43
Odporność na łuk wewnętrzny IAC-B-16kA-1s
Strona SN
napięcie znamionowe 17,5; 24 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630 A
pola liniowego 400; 630 A
pola transformatorowego w izolacji powietrznej 50; 63 A
pola transformatorowego w izolacji gazowej 200 A
Prąd znam. 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 12,5 kA/16 kA
Prąd znam. szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA/40 kA
Strona nn
Napięcie znamionowe 420 V
Poziom znamionowy izolacji 690 V
Prąd znamionowy ciągły 630 V
Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA
Prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
Wymiary gabarytowe stacji:
długość 2 400 mm
szerokość 1 600 mm
wysokość 1 860 mm
wysokość fundamentu 1 000 mm
Masa stacji bez transformatora 5000 kg

 


Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów