STLm-1b

Charakterystyka stacji

Obudowę stacji stanowi modułowa prefabrykowana konstrukcja żelbetowa, składająca się z części nadziemnej oraz fundamentu tworzących monolit. Jest to najmniejsza stacja z rodziny stacji transformatorowych w obudowie żelbetowej. Na jednym boku stacji umieszczone są wspólne drzwi dwuskrzydłowe do transformatora oraz rozdzielnicy nn. Na drugim boku umieszczone są drzwi do rozdzielnicy SN. Rozdzielnicę SN stanowi pole transformatorowe rozdzielnicy RSL w wariancie 1 lub 6 (wyposażone odpowiednio w rozłącznik typu OR-524T lub OMB-24T). Maksymalna moc transformatora 400kVA (o max. długości 1250 mm i max szerokości 900 mm. Rozdzielnicę nn stanowi główny rozłącznik bezpiecznikowy 630 A oraz 4-6 odpływów z rozłącznikami bezpiecznikowymi 160 – 400 A. Istnieje możliwość zastosowania układu pomiaru energii.

Zalety stacji

  • Stacja wymaga niewielkiej powierzchni użytkowej z uwagi na minimalne wymiary gabarytowe.
  • Obudowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie -B 30, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  • Drzwi stacji wykonane są z aluminium – odporne na korozje.
  • Zastosowano fundament betonowy o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.
  • Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego.
  • Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora, podłączenia kabli SN i nn oraz podłączenia uziomu otokowego.
  • W przypadku zastosowania rozłącznika po stronie SN istnieje możliwość wpięcia stacji do pracy pierścieniowej przy zastosowaniu podwójnych głowic podłączonych do dolnych styków rozłącznika.

 

Dane techniczne:

Strona SN
napięcie znamionowe 17,5; 24 kV
prąd znamionowy ciągły:

  • szyn zbiorczych
  • pól liniowych
  • pola transformatorowego
 

 

630 A
400; 630 A
50; 63 A

prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 12,5 kA/16 kA
prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA/40 kA
Strona nN
napięcie znamionowe 420 V
napięcie izolacji 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 630 A
odpływów 160÷400 A
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA
prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego 16 kA
Wymiary stacji: (wraz z fundamentem)
długość 2 300 mm
szerokość 1 200 mm
wysokość 2 810 mm
wysokość fundamentu 1 000 mm
Masa stacji bez transformatora 4 000 kg

Projekt budowlany

Rysunki dwg

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów