STLm-2b

Charakterystyka stacji

Stacja wykonana jest w technologii żelbetowej. Składa się z dwóch części : nadziemnej i fundamentu, które stanowią zwartą obudowę stacji. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice: SN i nn. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez dwoje drzwi usytuowanych z boku stacji. Transformator olejowy ustawiony jest na fundamencie i wstawiany po zdjęciu dachu stacji. Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzy- lub czteropolowa z izolacją SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, Siemens, F&G, ABB, AEG. Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny – rozłącznik listwowy i 8-12 odpływów – rozłączników bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy po stronie nn. Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowana do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora .

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiazaniu swobodnego dostępu z dwóch stron stacji do rozdzielnic SN i nn.
  2. Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B30, co przy zachowaniu 8 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
  4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji SF6 i nowoczesnej aparatury nn.
  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  6. Zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych.
  7. Usytuowania przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli SN i nn.
  8. Możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów

Dane techniczne:

Rozdzielnica SN
moc znamionowa 630 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 95 kV / 38 kV 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpiecznej 110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy Szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A
Pola transformatorowego z rozdz. SF6 200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pół liniowych 12,5 kA (16)
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA (40)
ROZDZIELNICA nn:
napięcie znamionowe 400 V
napięcie znamionowe izolacji 660 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1180 A
odpływów 400 V
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA
WYMIARY STACJI :(bez fundamentu)
długość 3 000 mm
szerokość 2 000 mm
wysokość 1 840 mm
wysokość fundamentu 1 000 mm
MASA STACJI BEz transformatora
maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 7 500 kg
masa fundamentu 3 000 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-B-16kA

Schemat strukturalny:

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 007/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów