STLm-3/1,6b

Charakterystyka stacji

Stacja wykonana jest w technologii żelbetonowej. Składa się z części nadziemnej i fundamentu, które stanowią monolit. W części nadziemnej znajdują się rozdzielnice SN i nn obsługiwane z zewnątrz. Dostęp do tych rozdzielnic jest możliwy przez drzwi dwuskrzydłowe usytuowane na ścianie frontowej stacji. Transformator olejowy, hermetyczny ustawiony jest w fundamencie a montaż jego odbywa się po zdjęciu dachu. Dostęp do transformatora jest możliwy przez przejście między rozdzielnicą SN i nn.
Stacja w wykonaniu standardowym posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120. Rozdzielnicę SN stanowi kompaktowa rozdzielnica trzypolowa w izolacji SF6 następujących producentów: Merlin Gerin, ABB, Siemens, Ormazabal/ F&G, Areva, Eaton Electric.
Rozdzielnica nn wyposażona jest w łącznik główny – rozłącznik i 8-12 odpływów – rozłączników listwowych bezpiecznikowych. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.

Stacja przewidziana jest do pełnej prefabrykacji i przystosowania do transportu samochodowego w całości oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażona. Po ustawieniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nn, wykonania instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Zalety stacji

  1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.
  2. Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
  3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji
  4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.
  5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
  6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

Rozdzielnica SN
napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV
prąd znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 95 kV / 38 kV 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpieczne 110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A, 630 A
pola transformatorowego z rozdz. SF 200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 16 kA
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 40 kA
Rozdzielnica nn:
napięcie znamionowe 420 V
prąd znamionowy ciągły 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1250 A
odpływów 400 A
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA
Wymiary gabarytowe stacji:
długość 3 000 mm
szerokość 1 600 mm
wysokość 1 960 mm
wysokość fundamentu 1 000 mm
Masa stacji bez transformatora:
max masa wyposażonej stacji 8 000 kg

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 022/2017 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów