STLmb-3,6

Charakterystyka stacji

Prefabrykowane stacje transformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: część nadziemna i fundament, po zmontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji. Stacja posiada 3 lub 4 polową rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji SF6 (ewentualnie 3 polową rozdzielnicę stałopowietrzną typu RSL wariant 1 lub 6 podziałka 650mm ewentualnie wariant 4 na napięcie 17,5 kV podziałka 600mm), rozdzielnicę nn z dziesięcioma lub dwunastoma odpływami wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz stanowisko transformatora umożliwiające ustawienie jednostki hermetycznej o mocy do 1000 kVA.

Stacja może być wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric (Merlin Gerin), Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 2. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 10 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
 3. Forma architektoniczna stacji (kształt dachu, wykończenie elewacji, kolorystyka) wykonywana jest według życzeń klientów.
 4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu:
 • zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w  izolacji SF6,
 • możliwości podłączenia kabli SN w izolacji olejowej lub polietylowej,
 • przystosowaniu do pomiaru obciążenia w poszczególnych odpływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
 • zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych,
 • usytuowaniu przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli SN i nn
 • istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów.
 1. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 2. Krótki czas w miejscu zainstalowania. Stacja dostarczona jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.

Dane techniczne:

Rozdzielnice SN
moc znamionowa do 1000 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej i pól liniowych 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A (630 A)**
pola transformatorowego 200 A
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 12,5 kA (16 kA)**
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA (40 kA)**
Rozdzielnica nn
napięcie znamionowe 420 V
napięcie znamionowe 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A; 1250 A; 1600 A
odpływów 400 A (630 A)*
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA (20 kA)*
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA (50 A)*
Wymiary stacji:
długość 3 600 mm
szerokość 2 600 mm
wysokość z fundamentem 3 325 mm
wysokość fundamentu 800 mm
Masa stacji bez transformatora
maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 12 200 kg
masa fundamentu 4 500 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-AB-16kA

** – parametry dotyczą rozdzielnic z SF6
* – aparatura na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów