STLmb

Charakterystyka stacji

Prefabrykowane stacje transformatorowe małogabarytowe są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Wykonane w technologii żelbetowej: ściany, dach i fundament, po montowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji.

Stacja posiada 4 lub 5 polową rozdzielnicę średniego napięcia typu RSL (w zależności od zastosowanych rozłączników przewiduje się 7 wariantów rozdzielnicy RSL), rozdzielnicę nn z maksymalnie dwunastoma odpływami wyposażonymi w rozłączniki bezpiecznikowe oraz stanowisko transformatora umożliwiające ustawienie jednostki hermetycznej o mocy do 1000 kVA.

Stacja może być również opcjonalnie wyposażona w małogabarytową rozdzielnicę z SF6, następujących producentów: Schneider Electric, Siemens, ABB, ALSTOM, Moeller Electric. Stacje są przewidywane do pełnej prefabrykacji i przystosowane do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziomowej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Obsługa rozdzielnic odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 2. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu klasy B35, co przy zachowaniu 10 cm grubości ścian stanowi prostą, wytrzymałą konstrukcję o doskonałych parametrach cieplnych i wilgotnościowych (nie występuje zjawisko roszenia ścian wewnątrz stacji).
 3. Forma architektoniczna stacji (kształt dachu, wykończenie elewacji, kolorystyka) wykonywana jest według życzeń klientów.
 4. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych polegających na zastosowaniu:
 • zminiaturyzowanej rozdzielnicy SN w izolacji stałopowietrznej z izolatorami reaktancyjnymi lub w izolacji SF6,
 • możliwości podłączenia kabli SN w izolacji olejowej lub polietylowej,
 • przystosowaniu do pomiaru obciążenia w poszczególnych odpływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
 • zastosowanie monolitycznego żelbetowego fundamentu uwzględniającego swoimi wymiarami strefę przemarzania gruntu, powoduje prostotę montażu całej stacji oraz zdecydowanie obniża koszty robót ziemnych i przygotowawczych.
 • usytuowaniu przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli SN i nn.
 • istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia stacji w ograniczniki przepięć i baterię kondensatorów.
 1. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 2. Krótki czas instalacji. Stacja dostarczona jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.

Dane techniczne:

Rozdzielnica SN
moc znamionowa do 1000 kVA
napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
poziom znamionowy izolacji doziemnej
i międzybiegunowej
125 kV / 50 kV
przerwy
biegunowej bezpiecznej
145 kV / 60 kV
prąd znamionowy Szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A (630 A)**
Pola transformatorowego do 63 A
Pola transformatorowego z rozdz. SF6 200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pół liniowych 12,5 kA (16 kA)**
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA (40 kA)**
ROZDZIELNICA nn:
napięcie znamionowe 420 V
napięcie znamionowe izolacji 690 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A; 1250 A; 1600 A
odpływów 400 A (630 A)*
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA (20 kA)*
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA (50 kA)*
WYMIARY STACJI:
długość 4 300 mm
szerokość 2 600 mm
wysokość z fundamentem 3 325 mm
wysokość fundamentu 800 mm
MASA STACJI BEZ TRANSFORMATORA
masa fundamentu 5 700 kg
maks. masa wyposażonej stacji bez fundamentu 13 800 kg
Klasa obudowy 10
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-AB-16kA

** – parametry dotyczą rozdzielnic z SF6
* – aparatura na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem

 

Stacja posiada Certyfikat Zgodności nr 030/2015 wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów