SKk

Warunki eksploatacyjne

Stacja przystosowana jest do pracy w terenie otwartym, na wysokościach do 1000 m nad poziomem morza, również w środowisku zapylonym w klimacie umiarkowanym.
Temperatura otoczenia:
  • najwyższa krótkotrwała: +450C
  • najwyższa średnia: +350C
  • najniższa długotrwała: -250C

Ponieważ w okresie silnego nasłonecznienia temperatura w kontenerze może przekraczać 350C, zastosowano wentylację wymuszoną sterowaną termostatem. Przy niskich temperaturach stacja jest ogrzewana grzejnikiem również sterowanym termostatem. Stacja jest zasilana kablami w układzie pierścieniowym  z sieci 6 kV z izolowanym punktem zerowym.

Układ i konstrukcja stacji

Stację stanowi jeden kontener ustawiony na metalowym pontonie. W kontenerze znajdują się: 4-polowa rozdzielnica  SN – 6 kV, komora transformatora z transformatorem żywicznym 6/0,5 kV 630 kVA, rozdzielnica główna 0,5 kV, bateria kondensatorów 150 kvar 0,5 kV, transformator potrzeb własnych 0,5/0,4 kV 10 kVA i rozdzielnica potrzeb własnych RPW 0,4 kV rozmieszczone dwustronnie wzdłuż kontenera. Kontener wykonany jest jako konstrukcja stalowa ze szkieletem nośnym z kształtowników giętych z blachy, ocieplany, zewnętrzna i wewnętrzna obudowa blaszana. W krótszych ściankach kontenera usytuowane są drzwi dwuskrzydłowe stalowe ocieplane. Podłoga z blach aluminiowych łezkowych. Dach kontenera z podziałem poprzecznym z jedną częścią odejmowalną. Ponton stacji wykonany z blach stalowych wzmacnianych żebrami z kształtowników hutniczych stalowych, przystosowany do przesuwania w terenie. Stacje są dostarczane do odbiorcy w całości jako kompletne kontenery.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia transformatora po stronie 6 kV realizowane są za pomocą urządzenia cyfrowego typu multiMUZ TR. Urządzenie tworzy system zabezpieczeń: zwarciowego, przeciążeniowego i temperaturowego  (w powiązaniu z „Układem kontroli temperatury” RTT 4) transformatora. Nastawy zabezpieczeń przeciążeniowego i zwarciowego programowane są bezpośrednio z klawiatury na płycie czołowej urządzenia.
Inne możliwe zabezpieczenia:

  • Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne,
  • Zabezpieczenia technologiczne I i II – reagują na stan wyjścia dwustanowego 5 i 6.

 

Kontrola i sygnalizacja stanu izolacji

Stan izolacji doziemnej sieci 0,5 kV kontrolowany jest za pomocą „Zabezpieczenia upływowego zespolonego” typu RRgZx-05. Zadaniem przekaźnika centralnego jest ciągła kontrola stanu izolacji sieci pod napięciem i wyłączeniu napięcia przy obniżeniu się rezystancji poniżej dopuszczalnej wartości. Zadaniem przekaźnika blokującego jest kontrola rezystancji izolacji odcinka sieci wyłączonego spod napięcia i niedopuszczenie do podania napięcia w razie obniżenia się tej rezystancji poniżej  dopuszczalnej wartości. Urządzenie współpracuje z wyłącznikiem głównym Qo rozdzielnicy 0,5 kV wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy. Awaryjne wyłączenie Qo sygnalizowane jest przez układ sygnalizacji awaryjnego wyłączenia rozdzielnicy głównej RG (lampa sygnalizacyjna HV na zewnątrz kontenera). Układ wyposażony jest w łącznik kontroli działania lampy (SA) na elewacji rozdzielnicy RPW.

 

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w stacji zastosowano:

  • dla napięcia 6 kV – uziemienie ochronne;
  • dla napięcia 0,5 kV – kontrola stanu izolacji w stanie napięciowym i beznapięciowym;
  • dla napięcia 0,4 kV – szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.

Dane techniczne:

Transformator główny – typu TZM 630/6
moc 630 kVA
napięcie górne 6,3 kV
napięcie dolne 0,525 kV
grupa połączeń Yyn0
napięcie zwarcia 6%
Rozdzielnica 6 kV – typu RS 12 m
prąd znamionowy szyn zbiorczych 630 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 100 A
prąd znamionowy pól liniowych 630 A
prąd znamionowy szczytowy 40 kA
prąd znamionowy 1-sek. 16 kA
prąd wyłączalny pola transformatora 16 kA
łukochronność 16 kA/0,5s typ A
stopień ochrony IP 43
Rozdzielnica o,5 kV (RG) – typu RNL
napięcie znamionowe izolacji 660 V
napięcie robocze 500 V
prąd znamionowy szyn zbiorczych 1 050 A
prąd znamionowy szczytowy 31,5 kA
prąd znamionowy 1-sek. 12,5 kA
stopień ochrony IP 20
Bateria kondensatorów 150 kvar 0,5 kV – typu BKL – 150/25
napięcie znamionowe 500 V
całkowita moc kompensacyjna 150 kvar
ilość członów kondensatorowych 4
moce członów kondensatorowych 25/50 kvar
prąd znamionowy 165 A
Transformator potrzeb własnych – typu TEA 10/05 Pe
moc 10 kVA
napięcie górne 0,525 kVA
napięcie dolne 0,4/0,23 kV
grupa połączeń Dyn 5
napięcie zwarcia 3,2%
Rozdzielnica potrzeb własnych (RPW)
napięcie znamionowe izolacji 660 V
napięcie robocze 400/230 V
prąd znamionowy 16A
stopień ochrony IP 20
Ciężar całkowity stacji: 11 000 kG

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów