SPp

Warunki eksploatacyjne

Stacja jest przeznaczona do instalowania w warunkach klimatu umiarkowanego: na wolnym powietrzu w atmosferze nie zawierającej gazów aktywnych chemicznie  lub zagrożonych wybuchem (oraz wolnej od pyłów przewodzących prąd elektryczny), na wysokościach do 1000 m nad poziomem morza.

Układ i konstrukcja stacji

Układ stacji stanowią dwa oddzielne kontenery zamontowane na metalowych pontonach. Między kontenerami znajduje się stanowisko transformatora głównego (napowietrznego) 30/6 kV. W jednym kontenerze zamontowana jest rozdzielnica 30 kV, natomiast w drugim kontenerze rozdzielnica 6 kV i bateria kondensatorów 6 kV o mocy 2400 kWar.
W kontenerze z rozdzielnicą 30 kV urządzenia znajdują się po jednej stronie kontenera, a z drugiej strony znajduje się korytarz o szerokości 1200 mm.
W kontenerze z rozdzielnicą 6 kV i baterią kondensatorów 6 kV urządzenia rozmieszczone są dwustronnie, w środku występuje korytarz o szerokości 1300 mm. W zestaw kompletnej stacji wchodzi demontowalne ogrodzenie siatkowe dla transformatora głównego, demontowalna trasa kablowa do połączeń między kontenerami, oraz konstrukcje pod przyłącze napowietrzne 30 kV.
W stacji zastosowano nowoczesną aparaturę i urządzenia:

  • rozdzielnice średniego napięcia łukoochronne (bezpieczeństwo osób obsługujących)
  • wyłączniki próżniowe 36 kV (stacjonarne) i 6 kV (wysuwane)
  • izolatory z pojemnościowym dzielnikiem napięcia i sygnalizatorem kontroli obecności napięcia
  • zabezpieczenia cyfrowe typu multiMUZ lub MUPASZ, które tworzą kompletny system zabezpieczeń, sygnalizacji i automatyki pól średniego napięcia
  • blokady mechaniczne i elektryczne, które umożliwiają bezpieczną pracę urządzeń oraz bezpieczną obsługę rozdzielnic 30 kV i 6 kV
  • system ogrzewania i wentylacji z czujnikami do automatycznego sterowania temperaturą w kontenerach w okresie letnim i zimowym.

 

Dane techniczne:

Transformator główny 30/6 kV – typu TOb 10000/30
moc 10 MVA
napięcie górne 31 500 V
napięcie dolne 6,3 kV
grupa połączeń Yd5
napięcie zwarcia 7%
Rozdzielnica 30 kV
napięcie znamionowe izolacji 36 kV
napięcie robocze 30 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych 400 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 300 A
prąd znamionowy pola liniowego 150 A
prąd znamionowy szczytowy 12,5 kA
prąd znamionowy 1-sek. 6 kA
stopień ochrony IP 4 X
odporność łukowa Atest nr 481 (Instytut Energetyki)
Rozdzielnica 6 kV
napięcie znamionowe izolacji 12 kV
napięcie robocze 6,3 kV
prąd znamionowy szyn zbiorczych 1 250 A
prąd znamionowy pól rozdzielczych 630 A
prąd znamionowy szczytowy 80 kA
prąd znamionowy 1-sek. 31,5 kA
stopień ochrony IP 4 X
odporność łukowa wg PN-88/E-05150 31,5 kA
Bateria kondensatorów 6 kV
napięcie znamionowe 6 kV
całkowita moc kompensacyjna 2,4 MVar
ilość członów kondensatorowych 4
moc kompensacyjna każdego członu 600 kVar
prąd znamionowy baterii 231 A
prąd znamionowy szyn zbiorczych 500 A
prąd znamionowy 1-sek. 31,5 kA
stopień ochrony IP 4 X
odporność łukowa wg PN-88/E-05150 31,5 kA
Transformator potrzeb własnych – typu TNOSi 63/30
moc 63 kVA
napięcie górne 31 500 V
napięcie dolne 400/231 V
grupa połączeń Yzn5
napięcie zwarcia 6%
Ochrona przeciwporażeniowa
dla napięcia 30 kV i 6 kV – uziemienie ochronne
dla napięcia 0,4 kV   – instalacja realizowana w układzie sieciowym TN-C-S
sieć 30 kV i 6 kV pracują z punktem zerowym izolowanym

Schemat strukturalny:

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów