STB-1

Charakterystyka stacji

Stacja składa się z dwóch części:
– części rozdzielczej, którą stanowią rozdzielnice średniego i niskiego napięcia; jest to jedna zwarta konstrukcja na płozach,

– stanowiska transformatora przylegającego z jednej strony do części rozdzielczej i osłoniętego z trzech stron osłonami siatkowymi.
Na dachu części rozdzielczej umieszczane są odgromniki oraz stojak z izolatorami w celu przyłączenia stacji do zasilającej linii napowietrznej lub kablowej.

Dane techniczne:

Rozdzielnica wysokiego napięcia
Napięcie znamionowe 7.2,12, 17.5, 24 kV
Moc transformatora 100-400 kVA
Prąd znamionowy szczytowy 40 kA
Rozdzielnica niskiego napięcia
długość 3000 mm
szerokość 2200 mm
wysokość 5000 mm

Schemat strukturalny:

 

 

Zgodność z normami:

BN-90/3093-64,
PN-88/E-05150,
PN-91/E-05160/01

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów