STLm-1

Charakterystyka stacji

Obudowę stacji stanowi konstrukcja metalowa ustawiona na fundamencie betonowym. Rozdzielnica SN w stacji STLm-1 składa się z trzech pól: dwóch pól liniowych i jednego pola transformatorowego. W polach zastosowano rozłączniki małogabarytowe z izolacją stałopowietrzną.

W stacji zastosowano rozdzielnicę nn: 6 lub 8 polową z rozłącznikami bezpiecznikowymi. Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w układ pomiarowy.
Transformator olejowy o maksymalnej mocy do 630 kVA wstawiany jest do stacji po zdjęciu dachu i ustawiany na fundamencie.

Rozdzielnice SN i nn połączone są z transformatorem kablami.

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu dwustronnego dostępu do stacji.
 2. Krótki czas i prostota montażu – stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym  dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.
 3. Nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych polegających na:
  • zastosowaniu izolatorów reaktancyjnych, pozwalających na stwierdzenie stanu obecności napięcia od strony zasilania SN za pomocą stacjonarnych wskaźników napięcia,
  • przystosowanie rozdzielnicy SN do podłączenia kabli w izolacji olejowej lub polietylenowej,
  • przystosowanie do pomiaru obciążenia w poszczególnych odpływach nn przy użyciu aparatury przenośnej,
  • zastosowaniu fundamentu betonowego  o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu, przez co uzyskano stabilność posadowienia stacji,
  • usytuowaniu przepustów kablowych w dolnej części fundamentu, umożliwiających łatwe wprowadzenie kabli,
  • zastosowaniu podwójnego zabezpieczenia antykorozyjnego (cynkowanie i malowanie),
 4. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

Dane techniczne:

Rozdzielnica SN:
napięcie znamionowe 17,5 kV; 24 kV
ilość pól średniego napięcia 3 pola
prąd znamionowy pól odpływowych 400 A
prąd znamionowy pola transformatorowego 40 A
prąd znamionowy szczytowy 31,5 kA
prąd znamionowy 1 – sek. 12,5 kA
Rozdzielnica nn:
napięcie znamionowe 230/400 V
napięcie izolacji 660 V
ilość pól odpływowych 6 ÷ 8
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1 180 A
prąd znamionowy ciągły pola odpływowego 400 A
prąd znamionowy szczytowy 40 kA
prąd znamionowy 1 – sek. 16 kA
Wymiary stacji: (bez fundamentu)
długość 3 400 mm
szerokość 2 400 mm
wysokość 2 150 mm
wysokość fundamentu 1 000 mm
Odporność obudowy stacji na zwarcie łukowe:
po stronie SN 12,5 kA
w ciągu 0,5 s
po stronie NN 16 kA
w ciągu 0,5 s

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Atest nr 322

Stacja STLm-1 spełnia wymagania norm:

PN-88/E-05150, PN-91/E-05160/01, PN-89/E-06106, PN-92/E-08106,
BN-90/3093-64, PBUE – Zeszyt 3 oraz w/g projektu normy IEC/SC: 17C.80.1,
a także w zakresie badań łukowych w/g IEC/SC: 17C.80.1 Annex AA i PN-88/E-05150 Dodatek AA.
Stacja została zgłoszona do Urzędu Patentowego R.P.
i oznaczona numerem P308878.

Projekt techniczny został zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu.

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów