STLm-3,4

Charakterystyka stacji

Stacja typu STLm-3,4 jest stacją w obudowie metalowej z obsługą z zewnątrz. Obudowę stanowi konstrukcja z podwójnymi osłonami. Osłona zewnętrzna to blacha ocynkowana, przetłaczana, zabezpieczona dodatkowo powłoką malarską. Osłona wewnętrzna to ekran wykonany z blachy trapezowej. Stacja może być ocieplana wełną mineralną umieszczoną między osłonami. Dach dwuspadowy, poszycie wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej. Podstawę stacji stanowią płozy metalowe. Istnieje możliwość wykonania stacji na fundamencie betonowym lub na ramie metalowej i ustawienia jej na bloczkach betonowych . Dostęp do urządzeń zapewniony jest z czterech stron stacji. Stacja może pracować w układzie końcowym lub pierścieniowym.

W stacji przewidziano następujące wyposażenie: .

 • Strona SN: rozdzielnica RSL produkcji Elektromontaż Lublin jedno- lub trzy-polowa

 • strona nn: rozdzielnica RNL produkcji Elektromontaż Lublin z możliwością zabudowania 20 odpływów 400 A oraz możliwością pomiaru energii i napięcia

 • Transformator: o mocy do 630 kVA, olejowy, hermetyczny lub suchy.

Zalety stacji

 1. Dzięki lekkiej budowie i wyposażeniu w płozy metalowe, stację można swobodnie przesuwać w terenie, na placach budowy.

 2. Komponenty stacji: rozdzielnice SN i nn wykonane jako samodzielne bloki , które łatwo można wymieniać.

 3. Możliwość pomiaru energii po stronie SN oraz nn.

 4. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej misy metalowej w płozach stacji do wychwytania ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 5. Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją powietrzną i SF6.

 6. Łatwy dostęp do komponentów stacji, z czterech stron.

 7. Pełna prefabrykacja, płozy połączone na stałe z obudową, pozwalają na uruchomienie stacji bezpośrednio po jej ustawieniu i zamontowaniu transformatora.

 8. Wariantowość posadowienia stacj.

Dane techniczne:

Moc transformatora do 630 kVA
Rozdzielnica SN:
napięcie znamionowe (17,5 kV) 24 kV
poziom znamionowy
izolacji
doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpiecznej 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy
ciągły
szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A, 630A
pola transformatorowego 63 A, 200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 12 kA, 16 kA
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA, 40 kA
Rozdzielnica nn:
napięcie znamionowe 400 V
poziom znamionowy izolacji 660 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1000 A, 1250 A
odpływów 250 A, 400 A
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA
Wymiary stacji:
długość (cm) 340
szerokość (cm) 240
wysokość (cm) 260
masa (kg) 3000

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3,4 spełnia wymagania normy:

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów