STLm

Charakterystyka stacji

Stacje typu STLm, są stacjami w obudowie metalowej z wewnętrznym korytarzem obsługi. Obudowę ich stanowi konstrukcja z podwójnymi ścianami. Osłona zewnętrzna to blacha ocynkowana, gięta, zabezpieczona dodatkowo powłoką malarską. Osłona wewnętrzna to ekran wykonany z blachy trapezowej. Stacja ocieplona jest wełną mineralną umieszczoną między osłonami. Dach dwuspadowy, poszycie wykonane z blachy cynkowanej. Rama dolna i dach są również ocieplone. Podstawa stacji występuje w następujących wersjach:

 • fundament żelbetowy jak dla stacji żelbetowych serii STLmb,

 • rama metalowa przystosowana do posadzenia na blokach fundamentowych,

 • metalowe płozy,

Rodzina stacji STLm wykonywana jest w gabarytach stacji żelbetowych tzn. szerokość stała – 260 cm, długość od 300 cm do 800 cm. Istnieje możliwość wykonania stacji serii STLm w innych gabarytach na życzenie klienta. W stacjach przewidziano jako wyposażenie – wszystkie komponenty, które występują w stacjach STLmb tzn.:

 • rozdzielnice SN w izolacji powietrznej typu RSL war. 1 ÷ 7 prod. Elektromontaż Lublin,

 • rozdzielnice SN w izolacji SF6 wszystkich producentów,

 • rozdzielnice nn typu RNL prod. Elektromontaż Lublin.

Usytuowanie rozdzielnic SN i nn jak w stacjach żelbetowych: korytarz obsługi wspólny dla obu rozdzielnic, wydzielone stanowisko transformatora.
W stacjach przewidziano montaż transformatorów olejowych hermetycznych lub suchych o mocach do 1000 kVA. (Większe moce do uzgodnienia z producentem)

Stacje STLm-6; -7; -8 to stacje dwutransformatorowe.

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nn ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
 2. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej misy olejowej, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
 3. Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie izolatorów reaktancyjnych do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN.\
 4. Możliwość realizacji pomiaru energii po stronie SN.
 5. Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją stałopowietrzną.
 6. Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
 7. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych.
 8. Lekka konstrukcja stacji.
 9. Brak zjawisk roszenia poprzez ocieplenie budynku.

 

Dane techniczne:

Rozdzielnica SN
napięcie znamionowe (17,5 kV) 24 kV
poziom znamionowy
izolacji
doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
przerwy biegunowej bezpiecznej 145 kV / 60 kV
prąd znamionowy
ciągły
szyn zbiorczych i pól liniowych 400 A, 630A
pola transformatorowego z rozdz. SF 63 A, 200 A
prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 12 kA, 16 kA
prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 31,5 kA, 40 kA
Rozdzielnica nn:
napięcie znamionowe 400 V
napięcie izolacji 660 V
prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego 1250 A, 1600 A
odpływów 250 A, 400 A
prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego 16 kA
prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 32 kA

 

Wymiary stacji: (bez fundamentu)
STLm- -3 -3,6 -4,3 -5 -6 -7 -8
dł.(cm) 300 360 430 500 600 700 800
szer.(cm) 260 260 260 260 260 260 260
wys.(cm) 290 290 290 290 290 290 290

Schemat strukturalny:

Stacja STLm spełnia wymagania normy:

PN-EN 62271-202:2007

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów