CTS-PL1-1W i CTS-PL2-1W

Charakterystyka stacji

Stacja CTS-PL2-1W jest stacją jednotransformatorową. Rozdzielnica SN składa się z jednego pola transformatorowego wyposażonego w rozłącznik z bezpiecznikami typu ORB z napędem ręcznym.Zasilanie stacji odbywać się może za pośrednictwem linii napowietrznej lub kablowej.
W komorze jest ustwiony transformator olejowy bez konserwatora. Rozdzielnica nn składa się z pola zasilającego z wyłącznikiem APU-30A/1000 z napędem ręcznym i wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz od 4 do 10 pól odpływowych z wyłącznikami FB od 25 do 160 A i LA od 300 do 400 A wyposażonymi w wyzwalacze elektromagnetyczne i termiczne. Poza typowymi polami odbiorczymi istnieje możliwość rozszerzenia wartościowości tych pól o inne aparaty zaproponowane przez zamawiającego.

Wyposażenie dodatkowe

Stacja wyposażona jest w następujący sprzęt ochronny i dodatkowy:

  • drążek izolacyjny UDI-10
  • zaczep manewrowy do odłączników ZO
  • zaczep manewrowy do uziemiaczy ZU
  • chwytak manewrowy do bezpieczników Chm
  • wskaźnik neonowy SN
  • uziemiacz przenośny U3-03/1-13
  • lampa przenośna LHE -transformator bezpieczeństwa 20/24V
  • łączniki kabłąkowe (dla przesuwania stacji w terenie).

 

Dane techniczne:

Rozdzielnice średniego napięcia
napięcie znamionowe izolacji 12 kV 24kV
napięcie znamionowe robocze 6.10kV 15.2kV
prąd znamionowy szczytowy 40kA 25 kA
prąd znamionowy 1-sek. 16kA 10 kA
Rozdzielnica niskiego napięcia
napięcie znamionowe izolacji 660V
napięcie znamionowe robocze 380/220 V
prąd znamionowy szczytowy 17 kA 30kA 42 kA
prąd znamionowy 1-sek. 10 kA 15kA 20 kA
moc transformatora 100,160,250kVA 400 KVA 630kVA
ochrona przed porażeniem SN uziemienie
ochrona przed porażeniem nn zerowanie
stopień osłony komory trafo IP-23
stopień osłony pozastałych IP-43
Wymiary stacji
długość 3850 mm
szerokość 1900 mm
wysokość 4520 mm

Schemat strukturalny:

Stacja spełnia wymagania norm:

BN-90/3093-64 PN-88/E-05150 odpowiednik normy międzynarodowej IEC 298, PN-91/E-05160/01 odpowiednik normy międzynarodowej IEC 439-1

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów