CTS-PL7 i CTS-PL8

Charakterystyka stacji

Są wykonywane jako stacje przelotowe z zasileniem kablowym. Składają się z trójpolowej rozdzielnicy S.N.(pole transformatorowe i dwa pola liniowe) tworzącej jeden prefabrykat oraz komory transformatorowej i rozdzielnicy n.n. tworzącej drugi prefabrykat.
Połączenie rozdzielnicy S.N. z transformatorem wykonane jest kablami. W stacji przewidziano instalowanie transformatorów olejowych typu TNOSC, TNOST, TAOb-h i TO-h ( bez konserwatora). W stacjach o mocy do 250 kVA w polu zasilającym rozdzielnicy n.n. zabudowany jest rozłącznik typu LO-400, powyżej tej mocy wyłącznik samoczynny typu APU-30A.

Część odbiorcza rozdzielnicy n.n. jest w obydwu typach stacji jednakowa i składa się z 6 pól wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe PBD-2-400A.

Stacje te przeznaczone są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego. Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.

Dane techniczne:

CTS-PL7 CTS-PL8
Rozdzielnice średniego napięcia
napięcie znamionowe 7,2; 12 kV 17,5; 24 kV
moc transformatora 160-630 kVA 160-630 kVA
prąd znamionowy 40 kA 25 kA
stopień ochrony IP43 IP43
Rozdzielnice niskiego napięcia
napięcie znamionowe łączeniowe 0,4/0,231 kV 0,4/0,231 kV
napięcie znamionowe izolacji 0,66 kV 0,66 kV
prąd znamionowy szczytowy 17; 30; 42 kV 17; 30; 42 kV
prąd znamionowy pola zasilającego 400; 630; 100 A 400; 630; 1000 A
Wymiary stacji
S.N. n.n. S.N. n.n.
szerokość mm 1600 1800 1800 1800
wysokość mm 2450 2800 2800 2800
głębokość mm 2900 3800 3800 3800
Masa stacji
z transformatorem kg 4700 5000
bez transformatora kg 2700 3000
Ochrona od porażeń
strona S.N. uziemienie uziemienie
strona n.n. zerowanie zerowanie

Schemat strukturalny:

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów