ZKL

Obudowa

Dane techniczne:

ROZDZIELNICA SN: z izolacją SF6 z izolacją powietrzną
Napięcie znamionowe 17,5 kV 24 kV 17,5 kV 24 kV
Poziom znamionowy izolacji 95/38 kV 125/50 kV 95/38 kV 125/50 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 400 (630) A 400 (630) A 400 (630) A 400 (630) A
Prąd znamionowy 1-sek. wytrzymywany 16 (20) kA 16 (20) kA 12,5 (16) kA 12,5 (16) kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 (50) kA 40 (50) kA 31,5 (40) kA 31,5 (40) kA
Prąd znamionowy wyłączalny 400 (630) A 400 (630) A 400 (630) A 400 (630) A
Prąd znamionowy załączalny 40 (50) kA 40 (50) kA 31,5 (40) kA 31,5 (40) kA

Zestawienie typów złącz kablowych i ich wyposażenia

Oznaczenie Napięcie kV Rodzaj aparatu Rodzaj pola Masa kg
ZKL-1,6 24 OR Sz-L-Sz 3 700
ZKL-1,6 24 OM Sz-L-Sz 3 700
ZKL-1,6 17,5 KLS Sz-L-Sz 3 700
ZKL-2,3 24 OR Sz-L-L-Sz 4 800
ZKL-2,3 24 OM Sz-L-L-Sz 4 800
ZKL-2,3 17,5 KLS Sz-L-L-Sz 4 800
ZKL-2,3 24 OR L-L-L 4 800
ZKL-2,3 24 OM L-L-L 4 800
ZKL-2,3 17,5 KLS L-L-L 4 800
ZKL-3 24 OR L-L-L-L 8 000
ZKL-3 24 OM L-L-L-L 8 000
ZKL-3 17,5 KLS L-L-L-L 8 000
ZKL-0,9 24 RM-6 L 2 700
ZKL-1,5 24 RM-6 12,5kA I I I 3 800
ZKL-1,5 24 RM-6 16kA I I I 3 800
ZKL-1,5 24 Safe Ring C C C 3 800
ZKL-1,5 24 8DJH R R R 3 700
ZKL-1,5 24 GA L-L-L 3 800
ZKL-1,5 24 CGMCOSMOS L-L-L 3 800
ZKL-1,5 24 FBX-C C C C 3 800
ZKL-1,5 24 XIRIA K K K 3 800
ZKL-1,6 24 RM-6 12,5kA I I I 3 800
ZKL-1,6 24 RM-6 16kA I I I 3 800
ZKL-1,6 24 GA L-L-L 3 800
ZKL-1,6 24 8DJH R R R 3 700
ZKL-1,6 24 Safe Ring C C C 3 800
ZKL-1,6 24 CGMCOSMOS L-L-L 3 800
ZKL-1,6 24 FBX-C C C C 3 800
ZKL-1,6 24 XIRIA K K K 3 800
ZKL-1,8 24 Safe Ring C C C C 4 800
ZKL-1,8 24 8DJH R R R R 4 700
ZKL-1,8 24 GA 4RK 4 800
ZKL-1,8 24 CGMCOSMOS L-L-L-L 4 800
ZKL-1,8 24 FBX-C C C C C 4 800
ZKL-1,8 24 XIRIA K K K K 4 800
ZKL-2,3 24 RM-6 12,5kA I I I I 4 800
ZKL-2,3 24 RM-6 16kA I I I I 4 800
ZKL-2,3 24 Safe Ring C C C C 4 800
ZKL-2,3 24 8DJH R R R R 4 800
ZKL-2,3 24 8DJH R R R R R 4 800
ZKL-2,3 24 GA 4RK 4 800
ZKL-2,3 24 CGMCOSMOS L-L-L-L 4 800
ZKL-2,3 24 FBX-C C C C C 4 800
ZKL-2,3 24 XIRIA K K K K 4 800
ZKL-2,3 24 XIRIA K K K K K 4 800

Sposób oznaczenia złącza kablowego wg tabeli:

ZKL Schematy strukturalne:

110 x 72 x 45 cm 57 x 57 x 45 cm

Złącza spełniają wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie – nr certyfikatu: 022/2015

 

 

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów