Roboty elektromontażowe

Usługi elektromontażowe

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo elektromontażowe w zakresie:

– linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
– rozdzielnice napowietrzne i wnętrzowe do 110 kV włącznie,
– instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe,
– instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych,
– instalacje telewizji przemysłowej,
– układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP,
– instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne.

Ponadto wykonujemy:

– próby napięciowe kabli i rozdzielnic w miejscu zainstalowania,
– badania i regulację aparatury zabezpieczeniowej, kontrolnej i pomiarowej,
– pełen zakres prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektrycznych nowych i w eksploatacji,
– pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń,
– pomiary instalacji odgromowych i uziemiających,
– pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

Kontakt
ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1
Centrala:
tel. 81 – 72 86 200
Sekretariat:
tel. 81 – 72 86 201
faks: 81 - 72 86 202
Zobacz więcej kontaktów