O firmie

Lubelski Elektromontaż powstał w 1953 roku. Jest jedną z najprężniejszych firm branży elektroenergetycznej na terenie środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej Polski.

Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. podtrzymuje 65-cio letnie tradycje w projektowaniu, produkcji i montażu urządzeń elektrycznych SN i nn, a w szczególności stacji transformatorowych, rozdzielnic SN i nN oraz zunifikowanych elementów konstrukcyjnych, a także kompleksowych robót elektroenergetycznych w kraj i za granicą.
Posiada własną komórkę projektową rozwiązującą na bieżąco wspólnie z kierownictwem budów wszystkie problemy związane z wykonawstwem poszczególnych zadań inwestycyjnych.
Świadczy usługi w zakresie obróbki plastycznej blach przy wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej AMADA.
Stosuje w produkcji i wykonawstwie atestowane materiały, specjalne warstwy ochronne z komponentów najwyższej jakości, co polepsza walory użytkowe i wydłuża eksploatację wyrobów.

Proponuje wyroby o najwyższym stopniu zaawansowania technicznego poprzez dostęp do rozwiązań światowych liderów.

OFERTA PRODUKCYJNA:
– stacje transformatorowe w obudowie betonowej i metalowej, w tym stacje nietypowe i specjalne do 35 kV i 10 MVA,
– złącza kablowe SN w obudowie betonowej,
– rozdzielnice SN i nn,
– kontenery i elementy konstrukcyjne,
– urządzenia sterowniczo -pomiarowe i sygnalizacyjne,
– przewody szynowe magistralne n.n.

OFERTA WYKONAWSTWA:
– linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
– rozdzielnice napowietrzne i wnętrzowe do 110 kV włącznie,
– instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe,
– instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych,
– instalacje telewizji przemysłowej,
– układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP,
– instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne.

Specjalistyczny zespół wyposażony w nowoczesne ruchome laboratorium wykonuje:
– próby napięciowe kabli i rozdzielnic w miejscu zainstalowania,
– lokalizacje ochronnego, remonty transformatorów średniego napięcia,
– badania, regulację i naprawy aparatury zabezpieczeniowej, kontrolnej i pomiarowej,
– pełen zakres prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektrycznych nowych i w eksploatacji.

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Informacje o spółce:

Rejestracja: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000171384

Regon: 432668947, NIP: 946-23-91-494

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 7 573 300,00 zł

 

Prezes Zarządu: Janusz Ropa