Zakres prac / świadczonych usług:

 • rozruchy stacji transformatorowo-rozdzielczych, rozdzielnic SN i nN w obustronnie uzgodnionym zakresie;
 • przeglądy pięcioletnie stacji transformatorowo-rozdzielczych, rozdzielnic SN i nN;
 • konfiguracja, parametryzacja i testy zabezpieczeń polowych różnych producentów i typów (np. MegaMUZ/SmartMUZ, Mupasz, e2TANGO, MiCOM, ChipPRO) wraz z pisaniem logik programowalnych i sprawdzeniem automatyk na obiekcie;
 • diagnostyka wyłączników w zakresie jednoczesności łączenia styków, prądów cewek, izolacji na otwartych stykach, rezystancji izolacji wyłącznika, prób napięciowych napięciem probierczym;
 • pomiary napięć rażenia krokowego i dotykowego bez konieczności wyłączania obiektu spod napięcia;
 • pomiary przekładników prądowych w zakresie: wyznaczenie błędu kątowego, prądowego, przekładni rzeczywistej, obciążenia strony wtórnej, rezystancji izolacji;
 • wymuszenia prądów zakłóceniowych po stronie pierwotnej do 1200A (sprawdzenie torów prądowych rozdzielnic);
 • sprawdzenie rezystancji torów prądowych rozdzielni;
 • próby napięciowe rozdzielnic SN i nN;
 • pomiary transformatorów SN/nN w zakresie rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 • pomiary rezystancji uziemień;
 • pomiary instalacji elektrycznej;
 • diagnostyka urządzeń i pomiary temperatury kamerą termowizyjną;
 • pomiary natężenia oświetlenia;
 • badanie okresowe sprzętu BHP;
 • inne prace według potrzeb, uzgodnione indywidualnie.

Nasze atuty, to rzetelność i fachowość, a także krótkie terminy realizacji zleceń. Dla Klientów, którzy zdecydują się na długofalową współpracę oferujemy korzystne rabaty.

Wszystkie stosowane przez nas mierniki posiadają aktualne świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia, zgodnie z przyjętym w Spółce „Harmonogramem okresowego sprawdzania wyposażenia do kontroli i pomiarów”.


Kontakt:

– Kierownik – tel.: 81 72 86 253, 722 204 448
– Usługi pomiarowe sprzętu BHP – tel.: 722 203 407