Lubelski Elektromontaż powstał w 1953 roku i był jedną z najprężniejszych firm branży elektroenergetycznej na terenie środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej Polski.

Był wykonawcą robót związanych z uruchamianiem urządzeń elektroenergetycznych energetyki zawodowej i zakładów przemysłowych oraz linii technologicznych w wielu branżach przemysłowych. Zakłady Azotowe w Puławach, Odlewnia Ursus, EC Wrotków, KWK Bogdanka FS w Lublinie, WSK Świdnik, cukrownie, mleczarnie i oczyszczalnie ścieków, Makro Cash & Carry w Lublinie, Caterpillar w Janowie Lub., Centrum Handlowe Leclerc i wiele innych, to przykładowe budowy Lubelskiego Elektromontażu. Podczas swojej działalności firma współpracowała z wieloma kontrahentami zagranicznymi Peugeot w FS Lublin, Epstein Engineering Export Ltd. USA, Rothmans of Pall Mall Ltd Szwajcaria, Cardwell Anglia, Pilkington Technology Centre, Bovis International. Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. podtrzymuje wieloletnie tradycje w projektowaniu, produkcji i montażu urządzeń elektrycznych SN i nn, a w szczególności stacji transformatorowych, rozdzielnic SN i nN oraz zunifikowanych elementów konstrukcyjnych, a także kompleksowych robót elektroenergetycznych w kraju i za granicą. Posiada też własną komórkę projektową rozwiązującą na bieżąco wspólnie z kierownictwem budów wszystkie problemy związane z wykonawstwem poszczególnych zadań inwestycyjnych. Świadczy usługi w zakresie obróbki plastycznej blach przy wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej AMADA. Stosuje w produkcji i wykonawstwie atestowane materiały, specjalne warstwy ochronne z komponentów najwyższej jakości, co polepsza walory użytkowe i wydłuża eksploatację wyrobów.

Proponuje wyroby o najwyższym stopniu zaawansowania technicznego poprzez dostęp do rozwiązań światowych liderów.

OFERTA PRODUKCYJNA:

 • stacje transformatorowe w obudowie betonowej i metalowej, w tym stacje nietypowe i specjalne do 35 kV i 10 MVA,
 • złącza kablowe SN w obudowie betonowej,
 • rozdzielnice SN i nN,
 • kontenery i elementy konstrukcyjne,
 • urządzenia sterowniczo -pomiarowe i sygnalizacyjne,
 • przewody szynowe magistralne nN.

OFERTA WYKONAWSTWA:

 • linie elektroenergetyczne kablowe oraz napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
 • rozdzielnice napowietrzne i wnętrzowe do 110 kV włącznie,
 • instalacje wnętrzowe siłowe i oświetleniowe,
 • instalacje sieci strukturalnych i gwarantowanych,
 • instalacje telewizji przemysłowej,
 • układy pomiarowe, sterowania, sygnalizacji i AKP,
 • instalacje odgromowe, przeciwpożarowe i ochronne.

Informacje o spółce:

Rejestracja: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000171384

Regon: 432668947, NIP: 946-23-91-494

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 7 573 300,00 zł