Wychodząc na przeciw potrzebom biur projektowych i projektantów chcących zamieszczać w swoich projektach nasze urządzenia, udostępniamy poniżej szereg materiałów pomocniczych, takich jak katalogi, projekty budowlane, projekty adaptacyjne i rysunki w DWG.

Są to z reguły typowe nasze rozwiązania uwzględniające wymagania i standardy większości zakładów energetycznych oraz dedykowane pod specyficzne obiekty jak np. farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, czy też biogazownie. Jeśli zatem macie Państwo jakieś indywidualne wytyczne (wymagania), które nie są tu jeszcze prezentowane, to bardzo prosimy o kontakt z naszym Działem Projektowym, abyśmy takie rozwiązanie mogli dla Państwa przygotować. Służymy również pomocą w zakresie optymalizacji rozwiązań projektowych i doboru właściwych urządzeń.Projekty stacji transformatorowych i złącz kablowych SN wg standardów wybranych Zakładów Energetycznych

Projekty dedykowane dla PGE O/Białystok

Stacje typu STLm-3/1,6b z rozdzielnicami Xiria-xGear (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLm-3/1,6b z rozdzielnicami 8DJH (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLm-3/1,6b z rozdzielnicami 8DJH i miejscem na telemechanikę (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear i miejscem na telemechanikę (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH (PGE O/Białystok)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH i miejscem na telemechanikę (PGE O/Białystok)

Projekty dedykowane dla PGE O/Lublin

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRL (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRRL (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRRRL (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH i miejscem na telemechanikę

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRL i miejscem na telemechanikę (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRRL i miejscem na telemechanikę (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH – RRRRL i miejscem na telemechanikę (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH – RRL (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH – RRRL (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH – RRRRL (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH i miejscem na telemechanikę oraz ograniczniki SN

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH – RRL i miejscem na telemechanikę (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH – RRRL i miejscem na telemechanikę (dwg + doc + pdf)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami 8DJH – RRRRL i miejscem na telemechanikę (dwg + doc + pdf)


Projekty dedykowane dla PGE O/Zamość

Złącza SN typu ZKL-2,3 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKK (PGE O/Zamość)

Złącza SN typu ZKL-2,5 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKK (PGE O/Zamość)

Złącza SN typu ZKL-3 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKKK (PGE O/Zamość)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKT (PGE O/Zamość)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKT (PGE O/Zamość)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami Xiria-xGear_KKKKT (PGE O/Zamość)


Projekty dedykowane dla ENERGA

Projekt złącza kablowego SN typu ZKL-2,3 (ENERGA)

Projekt złącza kablowego SN typu ZKL-2,5 (ENERGA)

Projekt złącza kablowego SN typu ZKL-3 (ENERGA)

Projekt stacji transformatorowej STLmb-3,6 z rozdzielnicą KKT (ENERGA)

Projekt stacji transformatorowej STLmb-3,6 z rozdzielnicą KKKT (ENERGA)

Projekt stacji transformatorowej STLmb-3,6 z rozdzielnicą KKKKT (ENERGA)

Projekty dedykowane dla PKP Energetyka

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami RSL (15kV)

Stacje typu STLmb z rozdzielnicami RSL (20kV)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH lub XIRIA (15kV)

Stacje typu STLmb-3,6 z rozdzielnicami 8DJH lub XIRIA (20kV)


Projekty dedykowane dla TAURON – 2022

Stacja STLMB-3,6 z rozdzielnicą typu 8DJH (bez telemechaniki) – przetarg 5221 cz.1

Stacja STLmb-6 i STLmb-7 z rozdzielnicą typu 8DJH (z telemechaniką) – przetarg 5140 cz.3

Stacja STLmb-3,6 i STLmb-6 z rozdzielnicą typu XIRIA – przetarg 5140 cz.4


Projekty dedykowane dla TAURON

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TRR bez szafki sterowniczej

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH LRR detekcja zwarć + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TRR zdalne sterowanie + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TRR zdalne sterowanie + detekcja zwarć + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TRRR detekcja zwarć + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH LRRR zdalne sterowanie + detekcja zwarć + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TLLL bez szafki sterowniczej

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TLLL zdalne sterowanie + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TRRRR bez szafki sterowniczej

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TRRRR detekcja zwarć + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH TRRRR zdalne sterowanie + detekcja zwarć + stany łączników

Stacja STLmb-3,6 z rozdz. SN typu 8DJH LRRRR zdalne sterowanie + detekcja zwarć + stany łączników

Stacje STLmb-3,6 z rozdzielnicą SN typu 8DJH bez telemechaniki

Jeśli potrzebują Państwo jakieś dodatkowe informacje, to prosimy o kontakt z Biurem Projektowym.