Przepusty kablowe typu PKL

PRZEPUSTY KABLOWE PKL

Przepusty kablowe do uszczelniania kabli prowadzonych przez elementy budowlane - wytrzymują 5barów ciśnienia wody.

zobacz
Złącze kablowe SN typu ZKL

ZKL

Łukoochronne złącza kablowe średniego napięcia w obudowie betonowej w wielu wariantach wykonania i konfiguracjach - w tym z TPW i telemechaniką.

zobacz
Złącze kablowe pomiarowe SN typu ZKL-1,5P

ZKL-1,5P

Złącze pomiarowe średniego napięcia w obudowie betonowej umożliwiające dokonanie pomiaru po stronie SN np. przed istniejącą stacją (słupową lub kontenerową).

zobacz
Rozdzielnica nN typu RNL

RNL

Rozdzielnice nN przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej i w przemyśle.

zobacz
Przewody szynowe AM, DM

PRZEWODY SZYNOWE MAGISTRALNE

Przewody szynowe magistralne typu AM i DM przeznaczone są do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w obiektach przemysłowych.

zobacz
Rozdzielnica SN typu RSL-I

RSL-I

Rozdzielnica inteligentna średniego napięcia będąca elementem sieci Smart Grid - zrealizowana w ramach programu INNOTECH ID 182726.

zobacz
Rozdzielnica SN typu RSL w. 1 i 6

RSL – wariant 1 i 6

Rozdzielnice o podziałce 650mm dla energetyki zawodowej i zakładów przemysłowych. Przystosowane do sieci 15 kV lub 20 kV.

zobacz
Rozdzielnica nN typu ZMR

ZMR

Nowoczesny, modularny system niskonapięciowy, pełniący funkcje rozdzielnic i sterownic w miejscach rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

zobacz
Rozdzielnice SN typu RSL w. 2, 3, 5, 7

RSL – warianty 2, 3, 5 i 7

Rozdzielnice o podziałce 850mm dla energetyki zawodowej i zakładów przemysłowych. Przystosowane do sieci 15 kV lub 20 kV.

zobacz