Z uwagi na aktualną sytuację i brak możliwości organizacji spotkań z Państwem w postaci tradycyjnych szkoleń i konferencji, proponujemy na te trudne czasy bezpieczny kontakt on-line w postaci webinarów – szkoleń przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych programów na Państwa komputerach.

Podczas webinarów pragniemy przekazywać Państwu wiedzę oraz informacje na temat najnowszych rozwiązań w naszej ofercie produkcyjnej. Będzie to też doskonała okazja do wymiany informacji i doświadczeń przy wykorzystaniu dostępnego podczas webinaru chatu.


Poniżej krótka instrukcja jak dołączyć do webinaru: