Rozdzielnica nN typu RNL

RNL

Rozdzielnice nN przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej i w przemyśle.

zobacz
Rozdzielnica nN typu ZMR

ZMR

Nowoczesny, modularny system niskonapięciowy, pełniący funkcje rozdzielnic i sterownic w miejscach rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

zobacz
Rozdzielnica nN typu Cubic

CUBIC

Kasetowo-panelowa rozdzielnica niskiego napięcia o prądzie znamionowym do 7000 A, w systemie modułowym pozwalającym na dużą ilość możliwych konfiguracji.

zobacz