Urządzenie probiercze AV-50/70 jest przeznaczone do prób wysokonapięciowych izolacji kabli elektroenergetycznych oraz stałych dielektryków napięciem wyprostowanym do 70kV, jak również prób stałych dielektryków, rozdzielnic SN, napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 50 Hz do 50kV.

Typowe obszary zastosowań:

  • testowanie kabli;
  • badania urządzeń rozdzielczych;
  • badania transformatorów prądowych;
  • testowanie systemów SN.