Tester ARTES 460 posiada cztery wyjścia napięciowe i sześć wyjść prądowych, pozwalając na symulację po stronie wtórnej różnych stanów zakłóceniowych występujących w sieci elektroenergetycznej. Dzięki zwrotnemu pomiarowi wartości wyjściowych następuje permanentny monitoring wielkości testowanych. Nawet, gdy obciążenie obiektu testowanego zmienia się podczas testu, sygnały wyjściowe są stałe i odwzorowane z bardzo dużą dokładnością. Wydajne zasilacze impulsowe gwarantują zasilanie wzmacniaczy ARTES w szerokim zakresie i umożliwiają bezawaryjną pracę i stabilność sygnałów wyjściowych. Dzięki temu można całkowicie uniknąć błędów i niedokładności spowodowanych wahaniami napięcia zasilania.