Urządzenie umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów systemu uziemiającego: rezystywności gruntu, rezystancji uziemienia, napięć rażenia wszelkich obiektów elektroenergetycznych (stacje, podstacje, słupy itd.) bez konieczności wyłączania urządzeń SN spod napięcia. Miernik bazuje na wymuszalniku prądowym, którego sygnał prądowy ma częstotliwość 55Hz oraz wykorzystuje bardzo czuły i selektywny woltomierz cyfrowy z filtrem pasmowo przepustowym. Zastosowanie tych dwóch rozwiązań powoduje, że typowe zakłócenia nie mają wpływu na otrzymywane wyniki pomiarów. Ponieważ częstotliwość 55Hz nie występuje w środowisku, a najbliższe częstotliwości 50Hz oraz 60Hz są skutecznie filtrowane przez woltomierz, dokładność pomiarów została znakomicie zwiększona.