Nasza firma dysponuje również bogatym zapleczem mierników marki Sonel, takich jak:

  • MPI 525 – wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji,
  • MMR 620 – miernik małych rezystancji o rozdzielczości pomiaru 1 μΩ,
  • MIC 10k1 – miernik rezystancji izolacji z pomiarem do 40 TΩ i napięciem w zakresie 50-10000V,
  • MZC 310S – silnoprądowy miernik impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,1 mΩ,
  • MRU 101 – miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  • MRP 201 – miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich rodzajów,
  • LXP 10A – luksomierz o rozdzielczość 0,001 lx (np. dla pomiaru natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych).