Nasz Wydział Konstrukcyjny wytwarza konstrukcje metalowe stanowiące półfabrykaty dla produkcji elektrycznej oraz wyroby gotowe. Wydział ten zajmuje powierzchnię ok. 3500 m2 hal, na które składają się: hala krajalni, hala malarni proszkowej i malarni mokrej, myjka, hala spawalni i montażu.

Krajalnia jest wyposażona w linię technologiczną do obróbki blach firmy Amada (4 urządzenia sterowane numerycznie) oraz inne urządzenia pozwalające na obróbkę blach i elementów konstrukcyjnych bez względu na rodzaj i wymiary materiałów.

Naszym nowym nabytkiem jest też laser światłowodowy Flashcut 1530 – oferujący najnowszą technologię wydajnego wycinania dowolnych kształtów z blach (stal, aluminium, miedź, mosiądz) o wielkości arkusza do 1500 x 3000 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementów metalowych wykonujemy w technologii malowania proszkowego lub mokrego z zastosowaniem komponentów najwyższej jakości. Konstrukcje wykonujemy jako: nitowane, skręcane lub spawane – spawanie w technologii MIG/MAG pozwalającej na łączenie elementów stalowych, ze stali szlachetnych oraz aluminium.

Od ponad 60 lat wytwarzamy obudowy metalowe do urządzeń energetycznych, technologicznych i innych o gabarytach do 120 m3 – jako jednoczęściowe lub segmentowe. Obudowy te mogą być w stopniu ochrony do IP55, z wytrzymałością na temperatury w zakresie -50oC do +70oC i posiadają gwarancję na pokrycia antykorozyjne do 10 lat.

Nasze obudowy wykonujemy również jako ciepłochronne (z izolacją termiczną) i z zabudowanymi urządzeniami wentylacji i klimatyzacji. Produkujemy obudowy jako stacjonarne (na ramie), przemieszczalne (na płozach lub pontonie) oraz mobilne (na podwoziach).

Wykonujemy także obudowy betonowe wykorzystywane głównie jako obudowy stacji transformatorowych, rozdzielni energetycznych i złącz kablowych o parametrach obudowy IP43. Obudowy betonowe mogą posiadać ściany oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej do (R)EI 120 oraz mają bardzo wysoką Klasę Obudowy (Klasa 5 lub 10).

Nasze wyroby konstrukcyjne są projektowane przy pomocy oprogramowania przestrzennego 3D. Do projektowania w 3D używamy programów Solidworks Premium, Solidworks Professional i Solidworks PDM. Potwierdzeniem jakości naszych wyrobów konstrukcyjnych jest:

  • Certyfikat BBJ potwierdzający szczelność i wytrzymałość temperaturową obudów,
  • Opinie rzeczoznawców potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie pożarowym.

W firmie jest wdrożony system zarządzania jakością zakładający kontrolę jakości na każdym etapie produkcji.

Na potencjał Wydziału Konstrukcyjnego składa się 55 pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz 12 osobowa kadra inżynierska. Nasi pracownicy posiadają wszystkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje.